NÁRADIE S DIGITÁLNOU DUŠOU

Najlepšie kliešťové merače pre ťažko prístupné miesta

Konštrukcia a spôsob použitia kliešťových meračov ukazujú, že v porovnaní s klasickými digitálnymi multimetrami sú veľmi dôležité práve rozmery týchto zariadení. V ponuke AXIOMET nájdete z tohto pohľadu zaujímavé kliešťové merače. Dosahujú hrúbku len 24 mm v najhrubšom mieste konštrukcie, vďaka čomu je možné ich použiť dokonca aj v ťažko prístupných miestach.

AXIOMET AX-353 a AX-354 so slim konštrukciou

Pri hľadaní kliešťových meračov sa väčšina používateľov sústreďuje na priemer klieští a s tým spojenú maximálnu hrúbku vodiča, ktorý môže byť meraný. Čoraz viacerí si však uvedomujú, že dôležitá je aj hrúbka samotného prístroja.

Merače AXIOMET AX-353 a AX-354 sú charakteristické výnimočne úzkymi kliešťami a neobyčajne plochou slim konštrukciou , vďaka čomu sú veľmi praktické. To má mimoriadny význam napr. v automobilovom priemysle, kde sa kliešťové merače vo veľkom využívajú.

Kliešťové merače pre ťažko prístupné miesta

Praktické merače pre automobilový priemysel či rozvádzacie skrine

V automobiloch je viditeľná tendencia inštalovať stále viac elektronických zariadení, čo sa spája s pridávaním ďalšej kabeláže. Súčasne pozorujeme trend zvyšovať pohodlie na cestách zväčšovaním priestoru pre šoféra a ostatných pasažierov. Preto je potrebné uložiť elektroinštaláciu čo najhustejšie. S veľkým kliešťovým meračom je v aute vo výsledku ťažké uskutočniť meranie.

S podobnými problémami sa stretávame aj v rozvodných skriniach. V súčasnosti sa do týchto zariadení inštalujú moderné ovládače, zdroje a iné zariadenia malých rozmerov, ale počet napojení, ktoré od nich vedú, sa nezmenšuje. Káble sú veľmi husto nabalené a použitie veľkých kliešťových meračov je v takomto priestore jednoducho nepohodlné. V takýchto prípadoch sú merače so slim konštrukciou naozaj ideálne.

Charakteristika AX-353 i AX-354

Merače AXIOMET AX-353 a AX-354 umožňujú merať prúdy vo vodičoch s priemerom do 38 mm. Dajú sa chytiť jednou rukou a pohodlne preniesť, o to viac, že sú ľahké (vážia 150 g). Oboma modelmi je možno zmerať striedavý prúd, jednosmerné aj striedavé napätie, ale aj odpor a frekvenciu. Výsledky sú zobrazované na 3,75-digitálnom LCD displeji. Merač AX-353 je vhodný pre meranie objemu, teploty a striedy. Model AX-354 sa odlišuje schopnosťou merať aj jednosmerný prúd do 1000 A**.

Prístroje spĺňajú požiadavky normy EN61010 600 V kat. II. Dodávajú sa s kompletnou sadou meracích káblov a puzdrom. Malé rozmery konštrukcií meračov vyplývajú z použitia 3-voltových batérií CR2032 pre napájanie.

Parametre AX-353
AX-353
Cena bez DPH od 17.9 EUR
Typ meracieho prístroja číslicový kliešťový merač AC
Vlastnosti meracích prístrojov
  • automatické a ručné prepínanie rozsahov
  • automatické vypínanie
  • indikátor prekročenia meracieho rozsahu
  • ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií
  • plochý tvar
Max. priemer meraného vodiča 38 mm
Druh použitého displeja LCD 3,5-miestny (3999)
Presnosť merania prúdu AC ±(2,5% + 5 číslic)
Rozsah merania napätia DC 400m/4/40/400/600V
Presnosť merania napätia DC ±(0,5% + 2 číslice)
Rozsah merania napätia AC 400m/4/40/400/600V
Presnosť merania napätia AC ±(1% + 3 číslice)
Rozsah merania odporu 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Presnosť merania odporu ±(0,8% + 2 číslice)
Rozsah merania kapacity 40n/400n/4µ/40µ/100µF
Presnosť merania kapacity ±(4% + 5 číslic)
Rozsah merania kmitočtu 4/40/400/4k/40k/400k/4M/10M
Presnosť merania kmitočtu ±(0,5% + 4 číslice)
Rozsah merania teploty -20...800°C
Presnosť merania teploty ±(3% + 1 číslica)
Strieda 0.1...99.9%
Test diódy 1mA, 1,5V
Test prechodnosti obvodu akustický signál pre R<50Ω
Rozmery 190x55x24 mm
Hmotnosť 150 g
Zdroj napájania batérie nie sú súčasťou balenia, 3 batérie 3V CR2032
Meranie frekvencie, napätia AC, napätia DC, kapacity, prúdu AC, odporu, teploty
Zhodné s normou EN61010 600V CAT II
Štandardná výbava
  • puzdro
  • meracie káble


Zhrnutie

Ploché konštrukcie meračov AXIOMET AX-353 a AX-354 nielen šetria miesto v skrinke s náradím, ale sú predovšetkým praktické a prístupné aj v úzkom priestore medzi vodičmi. Samozrejme, dôležité sú aj ich iné parametre, napr. presnosť merania a dostupné funkcie či splnené bezpečnostné normy.