NÁRADIE S DIGITÁLNOU DUŠOU

Akcie

AX-B2135ST

Inšpekčná kamera; Displej: LCD 7"; Rozl.kam: 720x480; Dĺž: 35m

AX-B2135CW

Inšpekčná kamera; Displej: LCD 7"; Rozl.kam: 720x480; Dĺž: 35m

AX-B2120ST/17

Inšpekčná kamera; Displej: LCD 7"; Rozl.kam: 720x480; Dĺž: 20m

AX-B2120ST

Inšpekčná kamera; Displej: LCD 7"; Rozl.kam: 720x480; Dĺž: 20m

AX-B2120RD

Inšpekčná kamera; Displej: LCD 7"; Rozl.kam: 720x480; Dĺž: 20m

AX-B2120CW

Inšpekčná kamera; Displej: LCD 7"; Rozl.kam: 720x480; Dĺž: 20m

Katalóg AXIOMET

Stiahnuť katalóg
(ver. 6)
PDF (12,9 MB)

Najpokročilejší z generátorov funkcií AXIOMET

Arbitrárny generátor Moderný generátor funkcií musí byť na jednej strane jednoduchý v užívaní, na druhej strane musí umožniť tvoriť priebehy rôznych tvarov a v širokom frekvenčnom pásme. Musí tiež umožniť modulovať signál a komunikovať s počítačom, teda aj uľahčovať tvorbu atypických priebehov. Zariadením, ktoré tieto predpoklady spĺňa, je AX-DG2010AF.

Dvojkanálový arbitrárny generátor s rôznorodými priebehmi

AX-DG2010AF jest najvyšší model spomedzi generátorov značky AXIOMET. Na prvý pohľad by sa možno mohlo zdať, že ide o zariadenie s menšími možnosťami ako AX-DG1015AF, ktorého maximálny frekvenciu generovaného signálu nie je 10, ale 15 MHz. Avšak AX-DG2010AF je charakteristický nielen rozsahom frekvencie priebehov, aké môže generovať, ale aj ich rôznorodosťou:

  • sínusový a obdĺžnikový (do 10 MHz),
  • impulzný (500 µHz…5 MHz),
  • trojuholníkový a pílovitý (do 300 kHz).

Môže tiež generovať šum so zadanými: priemerom a štandardnou odchýlkou.

O obrovskom potenciáli generátora svedčí aj možnosť vytvárať arbitrážne signály. Prístroj má integrovaných 48 preddefinovaných tvarov rozdelených do štyroch skupín. Medzi nimi môžete nájsť napríklad schodový priebeh, matematické funkcie a okná, dokonca vzorový signál EKG.

Možnosti AX-DG2010AF

  • modulácia priebehov (okrem šumu) šiestimi rôznymi spôsobmi (AM, ASK, FM, FSK, PM a PSK).
  • modifikácia signálov s použitím funkcie rozmietania frekvencie (sweep)**, umožňujúcej cyklicky meniť ich parametre. V tom prípade užívateľ volí počiatočný a koncový kmitočet generovaného signálu, smer a charakter zmien (lineárny alebo logaritmický), a čas, za ktorý má prebehnúť jeden plný cyklus roztiahnutia. Táto funkcia sa hodí napr. pri sledovaní kmitočtovej charakteristiky zariadení pomocou osciloskopu synchronizovaného signálom z generátora (bez použitia analyzátora).

  • generovanie skupiny (balíka) impulzov - mód burst, zloženej z konkrétneho počtu časov vybranej funkcie vytváranej v stanovený čas. Uvoľňovanie balíkov môže byť závislé od vonkajších signálov alebo môže prebiehať manuálne, generátor poskytuje možnosť simulovať reakciu okolia na pôsobenie sledovaných zariadení.

Parametre generátora AX-DG2010AF

Prístroj je vybavený dvomi nezávislými kanálmi a displejom s uhlopriečkou 3,5" a rozlíšením 320x240 pixlov. Má čitateľný, farebný LCD displej a pohodlné, ľahko obsluhovateľné menu s podsvietenými tlačidlami. V zariadení je vstavaný generátor referenčnej frekvencie 10 MHz. Generátor umožňuje využívať externý zdroj referenčného signálu zapojený v zadnej časti zariadenia. Na zadnej strane sa nachádzajú vstupné konektory modulovacieho signálu, externého uvoľňovania a gatingu, a tiež výstupné porty synchronizácie a USB port (pre pripojenie zariadenia k počítaču). USB vstup je aj na čelnom paneli. Spolu so zariadením sa dodáva aj softvér, USB kábel a prívodný napájací kábel.


Zhrnutie

Softvér generátoraAX-DG2010AF umožňuje tvoriť ľubovoľné priebehy, ukladať ich a generovať predtým archivované priebehy. Dôležité je, že parametre signálu možno prečítať v ľubovoľnom mieste priebehu. Treba tiež zdôrazniť, že napriek pokročilým funkciám nie je toto zariadenie rozmerovo veľké (105 x 281 x 229 mm) a na stole nezaberá veľa miesta.