NÁRADIE S DIGITÁLNOU DUŠOU

Predlžovacie káble k boroskopu

Predlžovací kábel pre video boroskop

Predlžovacie kábleAX-BCX2 a AX-BCX3 sú určené pre kamery AXIOMET AX-B150 a AX-B350. Majú rovnaký priemer optického kábla a kamery (12 mm) ako štandardné káble dĺžky jeden meter, ktoré sú dodávané v balení s boroskopmi.

Použitie predlžovacieho kábla nemá vplyv na žiadny z prevádzkových parametrov zariadenia, avšak predlžuje jeho dosah.

Dlhší kábel umožňuje presnejšie skontrolovať inštaláciu a hlbšie preniknúť do jej útrob. Umožňuje sledovať jednotlivé súčiastky zblízka, tie, ktoré boli zle viditeľné kvôli malým rozmerom alebo nedostatočnému svetlu. Navyše príliš veľká vzdialenosť od objektu negatívne ovplyvňuje ostrosť obrazu, predlžovacie káble eliminujú aj tento problém.

Flexibilita týchto optických káblov bola vybraná tak, aby ich s trochou zručnosti bolo možné používať v inštaláciách ohnutých pod rôznym uhlom. Šikovné zavedenie kábla do inštalácie (napr. ventilačnej, kanalizačnej, či výfukovej v automobiloch) a opretie ho o hrany umožňuje zahýnanie a ohýbanie kábla v mieste jeho vedenia.

Vo výsledku sa vďaka predlžovákom, stáva inšpekčná kamera nástrojom, ktorým si prezriete vnútorné priestory veľkých nádrží aj vzdialené fragmenty rôznych vedení.

Aby ste zabránili zhoršenej kvalite obrazu, pamätajte si, že maximálna dĺžka predlžovacieho kábla nemôže byť väčšia ako 5 m.

Viac o prebiehajúcich akciách >>