NÁRADIE S DIGITÁLNOU DUŠOU

Akcie

AX-B2135ST

Inšpekčná kamera; Displej: LCD 7"; Rozl.kam: 720x480; Dĺž: 35m

AX-B2135CW

Inšpekčná kamera; Displej: LCD 7"; Rozl.kam: 720x480; Dĺž: 35m

AX-B2120ST/17

Inšpekčná kamera; Displej: LCD 7"; Rozl.kam: 720x480; Dĺž: 20m

AX-B2120ST

Inšpekčná kamera; Displej: LCD 7"; Rozl.kam: 720x480; Dĺž: 20m

AX-B2120RD

Inšpekčná kamera; Displej: LCD 7"; Rozl.kam: 720x480; Dĺž: 20m

AX-B2120CW

Inšpekčná kamera; Displej: LCD 7"; Rozl.kam: 720x480; Dĺž: 20m

Katalóg AXIOMET

Stiahnuť katalóg
(ver. 6)
PDF (12,9 MB)

Aké kritériá musí spĺňať dobré osvetlenie?

Platné predpisy popisujú požiadavky na osvetlenie v rôznych miestnostiach. V hodnotení umelého osvetlenia sa berú do úvahy nasledujúce faktory:

  • intenzita,
  • rovnomernosť,
  • možnosť oslnenia a rozloženie svetelného toku,
  • pulzovanie svetla a renderovanie farieb,
  • tienenie osvetlenia.

Európske normy presne popisujú hodnotu svietivosti osvetlenia pre jednotlivé druhy miestností. Napríklad prednáškové sály v školách musia mať svietivosť na úrovni 300 lx, laboratóriá od 500 lx do 1000 lx a operačné sály viac ako 1000 lx. Merania sa vykonávajú pomocou luxmetrov na pracovnej ploche, na rovnomerne rozmiestnených bodoch¬– obyčajne každý 1 m.

Príliš veľké rozdiely v svietivosti v zornom poli človeka môžu spôsobovať tzv. oslnenie, čo sťažuje rozoznávanie predmetov. Problémom býva aj pulzovaním svetla, ktoré vyvoláva dojem stroboskopického efektu.

Dôležité je tiež vyjadrenie farieb. Typické žiarovkové svetlo je teplé a pre ľudské oko prirodzenejšie, kým svetlo z kompaktných žiariviek je zvyčajne studenšie. V prípade diódového osvetlenia mnoho závisí od použitých LED diód.

Dobré univerzálne osvetlenie miestností musí byť založené na zdroji svetla emitujúceho žiarenie vo viditeľnom spektre, čo najviac podobnom slnečnému žiareniu .

Tienenie naopak hovorí o tom, na koľko je zdroj svetla centrovaný a tým spôsobuje vytváranie tieňov.


Viac na: