NÁRADIE S DIGITÁLNOU DUŠOU

Akcie

AX-B2135ST

Inšpekčná kamera; Displej: LCD 7"; Rozl.kam: 720x480; Dĺž: 35m

AX-B2135CW

Inšpekčná kamera; Displej: LCD 7"; Rozl.kam: 720x480; Dĺž: 35m

AX-B2120ST/17

Inšpekčná kamera; Displej: LCD 7"; Rozl.kam: 720x480; Dĺž: 20m

AX-B2120ST

Inšpekčná kamera; Displej: LCD 7"; Rozl.kam: 720x480; Dĺž: 20m

AX-B2120RD

Inšpekčná kamera; Displej: LCD 7"; Rozl.kam: 720x480; Dĺž: 20m

AX-B2120CW

Inšpekčná kamera; Displej: LCD 7"; Rozl.kam: 720x480; Dĺž: 20m

Katalóg AXIOMET

Stiahnuť katalóg
(ver. 6)
PDF (12,9 MB)

Pyrometer AX-7600 –bezdotykové meranie teploty a rosného bodu

Kompaktný pyrometer AX-7600 je zariadenie na bezkontaktné meranie vlhkosti a teploty pohyblivých objektov, ťažko dostupných alebo nebezpečných na dotyk a monitoring rizika vzniku plesní.

Meranie teploty je nápomocné pri monitorovaní parametrov prevádzky zariadení a predstavuje vstupné zisťovanie porúch tam, kde môže vysoká teplota predstavovať často prvý a najjednoduchší symptóm signalizujúci poruchu.

Princíp činnosti pyrometrov vychádza z merania množstva tepelného žiarenia emitovaného skúmaným objektom, ktoré sa následne spracuje na hodnotu teploty. Spracovanú hodnotu zariadenie zobrazuje priamo na displeji. Základnou výhodou používania bezdotykovej infračervenej meracej metódy (IR) je to, že zariadenie neovplyvňuje teplotu skúmaného objektu.

Ponúkaný pyrometer má široký rozsah merania teploty povrchu objektu alebo prostredia od -50oC do +350oC s presnosťou ± 3oC pre teploty nižšie ako 0oC a ± 2oC pre teploty nad 0oC, čo umožňuje toto zariadenie využívať neobmedzene.

Pyrometer AX-7600 poskytuje vysokú presnosť merania a výber meracích funkcií. Má reguláciu súčiniteľa emisivity, vďaka ktorej správne prebiehajú merania teploty drevených a kovových objektov (predovšetkým lesklých) s nízkou úrovňou emisivity.

Materiál Teplotná emisivita Materiál Teplotná emisivita
Asfalt 0,90 do 0,98 Materiál (čierny) 0,98
Betón 0,94 Ľudská koža 0,98
Cement 0,96 Koža 0,75 do 0,80
Piesok 0,90 Uhlie (prach) 0,96
Zem 0,92 do 0,96 Lak 0,80 do 0,95
Voda 0,92 do 0,96 Lak (matný) 0,97
Ľad 0,96 do 0,98 Guma (čierna) 0,94
Sneh 0,83 Plast 0,85 do 0,95
Sklo 0,90 do 0,95 Drevo 0,90
Keramika 0,90 do 0,94 Papier 0,70 do 0,94
Mramor 0,94 Oxid chromitý 0,81
Omietka 0,80 do 0,90 Oxid meďný 0,78
Stavebná malta 0,89 do 0,91 Oxid železa 0,78 do 0,82
Tehla 0,93 do 0,96 Tkanina 0,90

Priložená tabuľka pomáha použiť súčiniteľ emisivity pre skúmaný objekt a dosiahnuť tak presné výsledky merania.

Model AX-7600 má vstavaný hygrometer na meranie relatívnej vlhkosti v rozsahu od 10% do 90% s presnosťou merania ±4% pre vlhkosť pod 20% a ± 2% pre vlhkosť nad 60%.

Špecifickou vlastnosťou pyrometra AX-7600 je schopnosť stanoviť teplotu rosného bodu, pri ktorej dochádza ku kondenzácii vodnej pary. Bezdotykovým spôsobom meria aktuálnu teplotu miestnosti a vlhkosť vzduchu. Na základe týchto hodnôt vypočítava rosný bod. Ak teplota povrchu predmetu je rovnaká alebo nižšia ako rosný bod, kondenzuje na ňom vodná para. Toto meranie umožní lokalizovať nesprávnu izoláciu alebo miesto s pravdepodobným vznikom plesní.

 

Pyrometer AX-7600 je multifunkčné zariadenie, ktoré je charakteristické svojou jednoduchou a intuitívnou obsluhou pomocou jasne definovaných tlačidiel a čitateľným displejom s dvomi číslicovými riadkami zobrazovania údajov. Funkcia zmeny spôsobu zobrazovania MODE umožňuje zvoliť vhodné parametre: teplotu rosného bodu, teplotu prostredia alebo vlhkosť prostredia a teplotu meranú IR snímačom.

Príslušné tlačidlo umožňuje zapnúť a vypnúť podsvietenie displeja a laseru (bodu zobrazujúceho merané pole).

Navyše informácia o aktuálnom stave rizika vzniku plesní sa zobrazuje aj ako svietiaca LED dióda so zvukovým signálom v prípade skutočného rizika (vypínateľný).

Napájanie 9V batériou zaistí 6 hodín nepretržitej práce. Automatické vypínanie zariadenia v prípade neaktívnosti sa spúšťa po minúte. Pyrometer môže pracovať v prostredí s teplotou od -10oC do 40oC. Hmotnosť zariadenia bez batérií je 168g.

Oblasti merania teploty pomocou pyrometrov:

  • odvetvia s požiadavkami na sterilitu objektov (potravinárstvo, medicínske a farmaceutické zariadenia);
  • stavebníctvo spojené s meraním teplôt a vlhkosti vzduchu, upozornenia o možnostiach kondenzácie vodnej pary na skúmanom objekte, napr. „studené steny”;
  • diagnostika pohyblivých a rotujúcich prvkov strojov a zariadení;
  • diagnostika objektov pod napätím alebo v prostredí obsahujúcom žieraviny alebo nebezpečné látky;
  • diagnostika a monitoring muzeálnych a špeciálne chránených objektov;
  • diagnostika objektov s malým tepelným obsahom a/alebo s dynamickými zmenami teploty.