NÁRADIE S DIGITÁLNOU DUŠOU

Akcie

AX-B2135ST

Inšpekčná kamera; Displej: LCD 7"; Rozl.kam: 720x480; Dĺž: 35m

AX-B2135CW

Inšpekčná kamera; Displej: LCD 7"; Rozl.kam: 720x480; Dĺž: 35m

AX-B2120ST/17

Inšpekčná kamera; Displej: LCD 7"; Rozl.kam: 720x480; Dĺž: 20m

AX-B2120ST

Inšpekčná kamera; Displej: LCD 7"; Rozl.kam: 720x480; Dĺž: 20m

AX-B2120RD

Inšpekčná kamera; Displej: LCD 7"; Rozl.kam: 720x480; Dĺž: 20m

AX-B2120CW

Inšpekčná kamera; Displej: LCD 7"; Rozl.kam: 720x480; Dĺž: 20m

Katalóg AXIOMET

Stiahnuť katalóg
(ver. 6)
PDF (12,9 MB)

Neinvazívne meranie s kliešťovými meračmi AX-215TIC a AX-205T

Kliešťové merače AXIOMET AX-215TIC a AX-205T patria do skupiny číslicových nástrojov typu handheld. Sú vybavené meničom skutočnej efektívnej hodnoty TrueRMS, ktorý umožňuje merania deformovaného prúdu. Oba modely sú funkčne veľmi podobné, no AX-215TIC umožňuje navyše meranie jednosmerný prúd DC, kmitočet a kapacitu. Ostatné meracie a úžitkové parametre sú identické.

AX-215TIC AX-205T
AX-215TIC
Cena bez DPH od 49.9 EUR
AX-205T
Cena bez DPH od 22.8 EUR

Meranie prúdu bez rozpojenia elektrického obvodu

Prúdové kliešte umožňujú neinvazívne meranie prúdu bez nutnosti rozpájať elektrický obvod , na ktorom sa vykonáva meranie. To má mimoriadny význam v prípade meraní:

  • jednosmerných a striedavých prúdov s vysokými hodnotami,
  • jednosmerných a striedavých prúdov v obvodoch s vysokým napájacím napätím,
  • keď sa vyžaduje galvanické oddelenie meracieho nástroja.

Používanie kliešťových meračov

Kliešťové merače sú mimoriadne užitočné v energetike pri diagnostike a meraniach elektrických obvodov, pretože merač umožňuje meranie rozbehového prúdu. Sú veľmi vhodné aj pri meraniach prúdu v napájacích obvodoch s akumulátormi alebo v obvodoch priemyselnej automatiky napájaných napätím DC12V, 24V, 48V. V týchto prípadoch sa meranie prúdu odpojením elektrického obvodu neodporúča a môže spôsobiť vymazanie systémových nastavení.

Namiesto ampérmetra

Používanie kliešťového merača namiesto klasického ampérmetra s meracím rezistorom je mimoriadne vhodné v prípade, že sa meria striedavý prúd, ktorého priebeh je:

  • impulzný,
  • sínusový s vysokým kmitočtom,
  • ma vyššie harmonické (sínusový deformovaný, nesínusový).

V takých prípadoch je kliešťový merač oveľa presnejší ako klasický ampérmeter. Preto sú merače AXIOMET AX-215TIC a AX-205T vhodné na meranie a diagnostiku všetkých meniarni, elektrických hnacích obvodov, impulzných meničov AC/DC a DC/DC vysokého výkonu.


Zhrnutie

Vzhľadom na ďalšie funkcie ako meranie rozbehového prúdu, a ostatné meracie možnosti elektrických veličín možno merače AX-215TIC a AX-205T považovať za mimoriadne univerzálne a atraktívne meracie nástroje.