DIGITÁLIS LELKŰ ESZKÖZÖK

Ország: Magyarország

Biztonsági az elektromos berendezésekben végzett mérési-ellenőrzési tevékenységek során

Legnagyobb veszélyeztetés akkor áll fenn, ha méréseket legföljebb1kV bekapcsolt feszültség és alapvető védelem nélkül végezzük, és ha korlátozott áramütés elleni védelmek száma. Ebben a helyzetben fennáll a közvetlen érintés kockázata, bár megengedett egy minimális, kontaktust nem okozó szigetelési távolság.

Áramütés
Villamos áram ütés
Rc - emberi test ellenállása
Rp - földelési ellenállás
Up - megengedhető érintési feszültség
Ur - ártalmas érintési feszültség
Jz - zárlati áram
Jr - ártalmas érintési áram

Üzemeltetés és biztonságtechnika

Az ellenőrzési-mérési vizsgálatok, pl. műszaki átvétel során, nagyon gyakran bekapcsolt tápfeszültség mellett történnek (≤1kV a hálózat nyitott részein és az elektromos fogadókban). Éppen ezért, a Dz.U.2013, poz. 492 rendeletnek megfelelően, ezek az üzemeltetési tevékenységek közé tartoznak, ezért vonatkoznak rájuk az energetikai berendezésekre vonatkozó biztonságtechnikai előírások.

Feszültség alatt végzett munka feltételei

Amennyiben a felülvizsgálati-mérési tevékenységet feszültség alatti berendezések közelében végzik, akkor a vonatkozó előírások szerint a munka külső zónájának 300mm-nek kell lennie. 1kV-ot meghaladó feszültségek esetén az összes mérést megfelelő szigetelési távolságok betartásával szabd csak végezni, a külső zónáknak pedig nagyobbaknak kell lenniük – melyek értéke a feszültség mértékétől függ.

Hálózati munkálatok nem veszélyes feszültségek átlépésekor

Az a különös óvatosság, amit a hálózati mérések során be kell tartani azért nagyon lényeges, mert a 230V-os hálózati feszültség effektív értéke meghaladja a megengedhető biztonságos feszültség (UL) és az érintési feszültség értékét. A nem veszélyes feszültségek értékeit az alábbi tényezők határozzák meg:

  • áramforrás típusa (váltakozó vagy egyenáram),
  • környezeti feltételek (helyiség: száraz, párás, nedves és forró),
  • ártalmas áramerősség értéke (tartós károsodást okozó áram).

Emberi testen áthaladó áram megengedhető értéke

Általánosan elfogadott. hogy az emberi testen áthaladó áram erőssége nem haladhatja meg a 25mA-t váltakozó áram (AC) esetén, illetve a 60 mA-t egyenáram (DC) esetén). Ez az emberi testre közelítően – mintegy 1000 Ω szinten – megállapított ellenállás értékkel magyarázható. Ebből következően a még biztonságos feszültséget 25VAC, ill. 60 VDC szinten határozták meg, mely értékeket különös, kedvezőtlen környezeti feltételek esetén 50%-kal csökkenteni kell (12VAC, 30VDC).


Elektromos áram emberi testen történő áthaladásának következményei:

(SEP Központi Oktatási Intézmény és Kiadó anyag alapján).
  • 50-60 Hz váltakozó áram
Áramerőség [mA] Hatása a szervezetre
1-1,5 Áram áthaladás érzékelése
3-6 Izomgörcs. Fájdalom.
10-15 Erős izomgörcs. A kezek csak nehezen választhatók le a vezetékről. Erős fájdalom az ujjakban, karokban és háton.
15-25 Nagyon erős izomgörcs. A kezek önerőből nem választhatók le a vezetékről. Erős fájdalom. Nehezített légzés.
30 fölött Nagyon erős izomgörcs. Eszméletvesztés. Szívkamra fibrilláció.
  • Egyenáram
Áramerőség [mA] Hatása a szervezetre
5-8 Áramáthaladás érzékelésének kezdete. Melegség érzet.
20-25 Izomgörcs. Jelentős forróság érzet.

Felülvizsgálati-mérési munkák jogszabályi követelményei

Az elektromos áramütés veszélyével kapcsolatos általános szempontokon kívül a villamos felülvizsgálati-mérési tevékenységekre jogi követelmények is léteznek, melyeket az Energetikai Törvény (Dz.U.06.89.625) és végrehajtási rendelete (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828) tartalmaznak.

Minősítési tanúsítványok

A vonatkozó normatív rendelkezések szerint a villamos hálózatok, berendezések és elosztók üzemeltetésével foglalkozó személyeknek megfelelő minősítéssel kell rendelkezniük. Így tehát azon a személyek esetében is, akik felelősek ezen eszközök felülvizsgálataiért és az időszakosan elvégzendő ellenőrző mérések lefolytatásáért, követelmény az érvényes minősítő tanúsítványok megléte.

Villamos mérések műszaki aspektusai

Az elektromos mérések lefolytatására vonatkozó összes műszaki szempont részletezve megtalálható a PN-HD 60364-6-2016 szabványban (Alacsony feszültségű villamos berendezések. 6. rész: Ellenőrzések). Ez a szabvány az alkalmazandó mérőberendezésekre vonatkozóan nem ad útmutatásokat, egyedül a szabványosított mérési tevékenység folyamatát mutatja be. Az alábbiakat határozza meg:

  • villamos mérések lefolytatásának minimális műszaki és szervezési feltételei,
  • objektum mérését megelőző szemle szabályai,
  • mérési előkészületek előírásai és mérés közben betartandó szabályok.

Mérőberendezésekre vonatkozó követelmények

A mérőberendezésekre vonatkozó általános követelményeket a PN-EN 61010:2011 szabvány határozza meg (Villamos mérőberendezésekre, automatikai és laboratóriumi mérőműszerekre vonatkozó biztonsági követelmények). Az elektromos hálózatban végzendő mérésekre rendeltetett mérőberendezésekkel kapcsolatos kérdéseket a PN-EN 61557:2007 szabvány tartalmazza (Villamos biztonság alacsony feszültségű elektro-energetikai hálózatokban max. 1kV feszültségű váltakozó áramú, ill. max. 1,5 kV feszültségű egyenáramú hálózatokban. Felülvizsgálatokra, ellenőrzésekre és mérésekre vagy védőeszközök monitorozására szolgáló berendezések).

CE jel

CE jel

A kötelező szabványokból eredő műszaki követelményeken túlmenően az összes mérőberendezésnek rendelkeznie kell a biztonsággal kapcsolatos UE direktíváknak való megfelelőséget igazoló CE jelöléssel is (kötelező kisfeszültségű direktíva: LVD 2006/95/WE).


Összegzés

Tekintettel az áramütés veszélyére, nagyon lényeges a villamos mérések végrehajtására vonatkozó biztonsági előírások betartása. Emlékeznünk kell tehát azokra a kötelező jogi előírásokra, melyek kötelezettségek teljesítését írják elő, a minősítésekre, a mérési tevékenységek folyamatára, valamint a mérések során használt mérőberendezésekre vonatkozóan egyaránt.