DIGITÁLIS LELKŰ ESZKÖZÖK

Ország: Magyarország

Non-invazív áramerősség mérés AX-215TIC és AX-205T lakatfogós mérőműszerekkel

Az AXIOMET AX-215TIC valamint az AX-205T lakatfogós készülékek az ún. handheld típusú digitális mérőműszer családba tartoznak. Fel vannak szerelve TrueRMS effektív érték konverter funkcióval, ami lehetővé teszi a nem szabályozott hullámformájú áramok mérését. Funkcionálisan a két modell nagyon közel áll egymáshoz, azzal a különbséggel, hogy az AX-215TIC modell esetében lehetőség van DC egyenáram mérésére és frekvencia valamint kapacitás mérésére is. Egyéb méréstechnikai használati paramétereik azonosak.

AX-215TIC AX-205T
AX-215TIC
Kezdő nettó ár akár 17646 HUF
AX-205T
Kezdő nettó ár akár 8063 HUF

Áramerősség mérés az áramkör megszakítása nélkül

Az árammérő lakatfogók lehetővé teszik az áramerősség non-invazív megmérését a vizsgált elektromos áramkör megszakításának kényszerűsége nélkül. Ennek óriási jelentősége van, az alábbi mérések elvégzésekor:

  • magas egyen- és váltakozó áramerősségek mérésekor,
  • nagyfeszültségű erőátviteli áramkörök egyen-és váltakozó áramainak mérésekor,
  • és ha követelmény a mérőműszer galvanikus elszeparálása.

Lakatfogós mérőműszerek alkalmazási területe

A lakatfogós műszerek különösen hasznosak az energetikában a villamos áramkörök diagnosztizálásához és méréseihez, mert a műszer lehetőséget biztosít az indítóáram megmérésére. Szintén nagyon hasznosak a DC12V, 24V, 48V feszültségekkel megtáplált, akkumulátoros vészáramforrással szerelt erőátviteli rendszerek és az ipari-automatikai áramkörök kiméréseihez. Ezekben az esetekben ugyanis ellenjavallt az tápellátó áramkör megszakítása, mert az a rendszerbeállítások törlődésével járhat.

Ampermérő helyett

Klasszikus. mérőellenállással (sönttel) szerelt ampermérő helyett szintén nagyon célszerű lakatfogós műszert használni abban az esetben, amikor olyan váltakozó áramú méréseket kell végezni, melyeknél a hullámforma:

  • impulzusos,
  • nagyfrekvenciájú szinuszos,
  • magas harmonikusokkal jellemezhető (szinuszos, deformált, nem-szinuszos).

Ilyen esetekben a lakatfogós mérőműszer jelentősen pontosabb, mint a hagyományos ampermérő. Ebből következően az AXIOMET AX-215TIC valamint AX-205T mérőműszerek nagyon jól alkalmazhatók mindennemű konvertálásokat végző elektromos rendszerek, elektromos hajtóművek, inverterek valamint nagyteljesítményű, kapcsolóüzemű AC/DC és DC/DC átalakítók méréseihez és diagnosztikájához.


Összegzés

Figyelembe véve az olyan kiegészítő funkciókat, mint indítási áramerősség mérése de akár a többi egyéb elektromos mennyiség mérésének lehetőségeit is, el kell ismernünk, hogy az AX-215TIC és AX-205T jelű készülékek nagyon univerzális és attraktív mérőműszerek.

AXIOMET AX-215TIC és AX-205T lakatfogós mérőműszerek

lakatfogós műszer, lakatfogós mérő, hordozható mérőműszer, handheld lakatfogós műszer, ampermérő, egyenáram mérés, AC áramerősség mérés, villamos áramköri mérések, indítóáram mérése

Az AX-215TIC és AX-205T lakatfogós mérőműszerek nagyon jól beválnak elektromos áramkörök valamint akkumulátoros vésztáppal biztosított tápáramkörök diagnosztizálásához és méréseihez és az ipari automatika területén.