APPARATUUR MET EEN DIGITAAL HART

Aanbiedingen

AX-B2135ST

Inspectiecamera; Display: LCD 7"; Camerares: 720x480; Lngt: 35m

AX-B2135CW

Inspectiecamera; Display: LCD 7"; Camerares: 720x480; Lngt: 35m

AX-B2120ST/17

Inspectiecamera; Display: LCD 7"; Camerares: 720x480; Lngt: 20m

AX-B2120ST

Inspectiecamera; Display: LCD 7"; Camerares: 720x480; Lngt: 20m

AX-B2120RD

Inspectiecamera; Display: LCD 7"; Camerares: 720x480; Lngt: 20m

AX-B2120CW

Inspectiecamera; Display: LCD 7"; Camerares: 720x480; Lngt: 20m

AXIOMET catalogus

Download de catalogus (ver. 6)
PDF (12,9 MB)

Pyrometer AX-7600 – contactloze temperatuur- en dauwpuntmeting

Pyrometer AX-7600 met dauwpuntmetingCompacte pyrometer AX-7600 is een apparaat voor het contactloos meten van vochtigheid en temperatuur van bewegende, moeilijk bereikbare of aanraakgevaarlijke objecten en voor de controle van het risico op schimmelvorming.

Een temperatuurmeting helpt bij de bewaking van bedrijfsparameters van apparaten en de voordetectie van storingen in gevallen waar een verhoogde temperatuur vaak het eerste en eenvoudigste voorteken van een storing kan zijn.

Het werkingsprincipe van pyrometers is gebaseerd op de meting van de hoeveelheid warmtestraling die het geteste object afgeeft en de omzetting ervan naar een temperatuurwaarde. De omgezette waarde wordt door het apparaat direct op het display getoond. Het belangrijkste voordeel van de contactloze IR-meetmethode is dat er geen invloed is op de temperatuur van het geteste object.

De aangeboden pyrometer heeft een breed meetbereik van de oppervlaktetemperatuur van het object of de omgeving, met name van -50°C tot +350°C met een nauwkeurigheid van ± 3°C voor een temperatuur onder de 0°C en ± 2°C voor een temperatuur boven de 0°C, wat een onbeperkt gebruik van het apparaat mogelijk maakt.

De pyrometer AX-7600 biedt een hoge meetnauwkeurigheid en verschillende meetfuncties. Door de instelbare emissiegraad is de pyrometer ook geschikt voor het meten van de temperatuur van houten en metalen objecten (in het bijzonder glanzende) met een lage emissiviteit.

Materiaal Emissiviteit Materiaal Emissiviteit
Asfalt 0,90 t/m 0,98 Stof (zwart) 0,98
Beton 0,94 Menselijke huid 0,98
Cement 0,96 Leder 0,75 t/m 0,80
Zand 0,90 Steenkool (poeder) 0,96
Aarde 0,92 t/m 0,96 Lak 0,80 t/m 0,95
Water 0,92 t/m 0,96 Lak (mat) 0,97
IJs 0,96 t/m 0,98 Rubber (zwart) 0,94
Sneeuw 0,83 Kunststof 0,85 t/m 0,95
Glas 0,90 t/m 0,95 Hout 0,90
Keramiek 0,90 t/m 0,94 Papier 0,70 t/m 0,94
Marmer 0,94 Chroomoxide 0,81
Pleisterwerk 0,80 t/m 0,90 Koperoxide 0,78
Metselmortel 0,89 t/m 0,91 IJzeroxide 0,78 t/m 0,82
Baksteen 0,93 t/m 0,96 Textiel 0,90

De bijgevoegde tabel helpt om een emissiegraad te selecteren die geschikt is voor het te testen object en om nauwkeurige meetresultaten te verkrijgen.

Display Model AX-7600 heeft een ingebouwde relatieve luchtvochtigheidsmeter in een bereik van 10% tot 90% met een meetnauwkeurigheid van:

 • ±4% voor een luchtvochtigheid onder 20%
 • ± 2% voor een luchtvochtigheid boven 60%.

Een kenmerkende eigenschap van de pyrometer AX-7600 is dat hij de dauwpunttemperatuur kan bepalen waarbij in gegeven omstandigheden waterdampcondensatie optreedt. De huidige temperatuur van een ruimte en de luchtvochtigheid worden contactloos gemeten. Op basis van de meetwaarden wordt het dauwpunt berekend. Als de oppervlaktetemperatuur van een object op een bepaalde plaats gelijk aan of lager is dan het dauwpunt zal de waterdamp erop condenseren. Deze meting maakt het dus mogelijk om een slechte isolatie of plaatsen die bevorderlijk zijn voor schimmelgroei te detecteren.

Pyrometer AX-7600 met dauwpuntmetingPyrometer AX-7600 is een multifunctioneel apparaat dat kenmerkt zich door een eenvoudige en intuïtieve bediening met behulp van eenduidig beschreven knoppen en een duidelijk leesbaar display met twee numerieke lijnen voor gegevensweergave.

Met de functie MODE voor het wijzigen van de weergave kunnen de gewenste parameters worden geselecteerd:

 • dauwpuntstemperatuur,
 • omgevingstemperatuur,
 • omgevingsvochtigheid,
 • temperatuur gemeten met de IR-sensor.

Het apparaat is voorzien van een knop voor het in- en uitschakelen van de schermachtergrondverlichting en de richtlaser (een punt dat het meetveld aanwijst).

Daarnaast wordt de huidige kans op schimmelvorming aangegeven door middel van een brandende LED en, bij een reëel gevaar, door middel van een geluidssignaal (kan worden uitgezet).

De 9V batterijvoeding zorgt voor 6 uur continue werking. Automatische uitschakeling bij geen gebruik gebeurt na één minuut. De pyrometer kan worden gebruikt bij een omgevingstemperatuur van -10°C tot 40°C. Het gewicht van het apparaat zonder batterij is 168g.

Voorbeelden van toepassing van pyrometers met dauwpuntmeting:

 • branches die steriliteit van objecten vereisen (levensmiddelen, medische, farmaceutische branches);
 • bouwbranche in combinatie met de meting van temperatuur en luchtvochtigheid, waarschuwen voor de kans op condensatie van waterdamp in het geteste object bijv. ‘koude wanden’;
 • diagnostiek van bewegende en draaiende delen van machines en apparaten;
 • diagnostiek van onder spanning staande objecten of in omgevingen met bijtende of gevaarlijke stoffen;
 • diagnostiek en monitoring van museale objecten en speciaal beschermde objecten;
 • diagnostiek van objecten met een lage warmtecapaciteit en/of dynamische temperatuurveranderingen.