УРЕДИ С ЦИФРОВА ДУША

Страна: Poland

Класически или преносим осцилоскоп – какъв да изберем?

В осцилоскопите сигналът се въвежда във входа на един или два канала, дискретизиран е и е показван в графична форма върху дисплея, обикновено в зависимост от времето. Потребителят може да сменя мащаба вертикално и хоризонтално и да извършва различни измервания.

Избор на осцилоскоп

При избора на конкретен осцилоскоп трябва да обърнем внимание на основните му параметри, характеризиращи неговия клас. Версията на осцилоскопа трябва да се адаптира към планираното използване, да се определи предвиждания честотен обхват и да се определи, дали ще служи за измерване предимно на аналогови сигнали или на цифрови сигнали. Струва си да се премисли, дали устройството ще бъде използвано за търсене на случайни явления или за настройване на произвеждани системи.

Осцилоскопи и мултиметри

Добрият осцилоскоп успешно замества мултиметъра и позволява ограничаване на разходите за оборудване на работилницата. Модерните осцилоскопи автоматично извършват типичните за мултиметрите измервания. Особено атрактивни в това отношение са осцилоскопите „handheld”, които са преносими и много удобни.

Основни параметри

 • честотна лента за пренасяне на сигнали

Определя максималните честоти на сигналите, които осцилоскопът може да обработва. За да може правилно да възпроизвежда формата на сигналите върху дисплея, се приема, че честотната лента трябва да надвишава 3-кратно честотата на анализирания сигнал (за аналогови сигнали) или дори 5-кратно (за цифрови сигнали).

Струва си да обърнете внимание на осцилоскоп АXIOMET AX-DS1100CFM, който се характеризира с честотна лента 100 MHz.

 • честота на дискретизация

С оглед на критерия за устойчивост на Найквист, трябва да бъде поне два пъти по-висока от честотата на дискретизирания сигнал. Това позволява избягване на явлението алиасинг. При модерните цифрови осцилоскопи този параметър често е посочван по два начина:

 1. за дискретизация в реално време
 2. и за т. нар. еквивалентно време.

Вторият вариант се отнася за повторяемите сигнали, които могат да се дискретизират въз основа на няколко периода на сигнала, увеличавайки ефективната честота на дискретизация.

 • памет

Колкото по-голяма памет, толкова повече измервани данни може да бъдат запаметени. Разполагайки с прецизно дискретизиран сигнал можете да го покажете върху екрана, но достъпната дължина на записа ще бъде ограничена от паметта на осцилоскопа. За осцилоскопите AXIOMET тази стойност достига до 1 GS/s.

Прочетете също:

Други качества

Обикновените и преносими осцилоскопи се характеризират с минимално време за нарастване и честота на опресняване.

 • Времето за нарастване определя, колко бързи нарастващи сигнали и импулси могат да бъдат измервани и обикновено силно зависи от честотната лента на осцилоскопа.

 • Честотата на опресняване информира, колко време е нужно на уреда за обработка и показване на данните. Колкото по-дълго е това време, толкова по-ограничена е честотата, с която осцилоскопът може да извърши поредното измерване на сигнала. Краткото време за обработка позволява да се избегнат мъртвите периоди, по време на които осцилоскопът не регистрира сигнали. Честотата на опресняване е важна, когато потребителят се стреми да открие случайно настъпили събития, предимно по време на диагностика на електронни устройства.

Прочетете също:

Функции тригериране

Модерните осцилоскопи са също така напреднали устройства от гледна точка на софтуера. Имат възможност между другото за свободен избор на принципите на тригериране – както единично, така и автоматично.

Критерий за тригериране може да бъде:

 • нивото на сигнала,
 • втори канал на осцилоскопа,
 • допълнителен канал,
 • външен сигнал за тригериране.

Най-сложните функции за тригериране могат да базират на широчината на импулса или на маската, чието надвишаване ще спре тригерирането.

Допълнителни възможности

Осцилоскопът може да позволи между другото лесно, полуавтоматично тестване на подвъзли, например чрез определяне на условията, които трябва да изпълни сигналът, за да бъде констатирано изправно състояние на оборудването. Добрият осцилоскоп също така може да изчисли трансформацията на Фурие с използване на избрани измервателни прозорци.

Струва си да се има предвид броя на каналите, обслужвани от даден осцилоскоп и интерфейсите, с помощта на които апаратурата може да бъде свързана към останалите устройства.

Могат да се различават и приложените в комплекта аксесоари: измервателни сонди i измервателни кабели.


Резюме

Осцилоскопите често представляват основното оръжие на бойното поле с конкуренцията в електронния бранш. Разбира се важно значение има техния добър софтуер, който улеснява анализа, а в случай на уредите, които трябва да се пренасят – също така неговото тегло и качество на изработка на корпуса.