УРЕДИ С ЦИФРОВА ДУША

Страна: Poland

Информация за продуктите

 • Безопасни измервания благодарение на кабелите AX-TLS

  Изборът на подходящи кабели и сонди оказва влияние върху правилните резултати от измерването, както и върху безопасността на провеждане на измерването. Често тези кабели трябва да бъдат в съответствие със стандарта за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение - EN 61010. Вижте офертата измервателни кабели.

 • Лабораторни програмируеми захранващи устройства AX-3003P и AX-6003P

  Лабораторни програмируеми захранващи устройстваОт лабораторните захранващи устройства се изисква преди всичко регулиране на напрежението и изходния ток с висока резолюция, много добри характеристики в областта на стабилизиране и минимизиране на влиянието на шумовете върху регулираното напрежение. Точно тези и редица други качества характеризират лабораторните захранващи устройства AX-3003P и AX-6003P.

 • Бороскоп AX-B180 – мобилна и удобна инспекционна камера

  Бороскоп AX-B180 – мобилна и удобна инспекционна камера Инспекционна камера, оборудвана с гъвкава, водоустойчива сонда, навита вътре в корпуса и редица аксесоари, увеличаващи инспекционните и диагностични възможности в трудно достъпни места.

  Улеснява четеното на трудно достъпни фабрични номера, локализиране на течове, проверка на изправността на инсталации и т.н.

 • Пирометър AX-7600 – безконтактно измерване на температурата и точката на оросяване

  Пирометър AX-7600 – безконтактно измерване на температурата и точката на оросяване

  Измервателен инструмент от пръв избор за първоначално отстраняване на проблеми и наблюдение на места с висок риск от развитие на плесен.

  Измерването на точката на оросяване позволява локализиране на зоните на потенциален конденз, топлинни мостове и изолационни дефекти.

 • Бороскопи – инспекция в трудни условия.

  Леки и удобни камери за инспекция на трудно достъпни, дори тъмни места с висока запрашеност на въздуха и във вода до 1 m.