УРЕДИ С ЦИФРОВА ДУША

Страна: Poland

База знания

 • Безопасност при извършване на контролно-измервателни дейности на електрически инсталации

  Какво да направим, за да бъдат електрическите измервания безопасни за нашето здраве? Заслужава се да за запознаете с най-важните правни актове, свързани с безопасността при изпълнение на дейности при електрически инсталации.

 • Безконтактно измерване на температура и температурна диагностика

  Термометрите с инфрачервени лъчи представляват група уреди, предназначени за безконтактно измерване на температурата и значително разширяват възможностите в областта на контрола, диагностиката на температурата и динамичните измервания.

 • Проверка на съпротивлението на изолацията – условие за безопасното използване на електрическата мрежа

  Проверката на състоянието на изолацията, в съответствие с законовите изисквания, е част от периодичния процес на проверка на инсталациите в сградите. Измерването на съпротивлението на изолацията позволява да се констатират невидими повреди на кабелите на инсталацията, причинени по механичен начин чрез влага или замърсяване.

 • Неопределеност при измерване на температурата в зависимост от грешката и резолюцията на термометъра

  Точност при измерване на температурата

  Днес измерването на температурата зависи от изискванията, записани в системите за управление на качеството, правните и технически разпоредби и многобройните документи по стандартизация. Вземането предвид на всички изброени фактори позволява по-добро планиране на измервателните дейности и правилно интерпретиране на получените резултати.

 • Методи за измерване и температурни датчици

  Големият брой сензорни техники и температурни датчици е причината, поради която офертата на пазара е изключително богата. Поради това за оптималния избор на термометър, датчик или преобразувател на температурата е необходимо основно познаване на принципите за измерване на температурата. В текста са сравнени най-характерните типове температурни датчици и най-важните информации, свързани с избора на подходящия уред за измерване на температурата.

 • Стандарт EN61010 – помощ при избора на оборудване

  Планирайки покупката на измервателно устройство вземаме предвид:

  • дали ще го използваме само за тестване на електроника или също така на по-големи еднофазни съоръжения
  • дали ще го използваме за измерване на обезопасена електрическа инсталация или инсталация извън жилището
  • дали имаме намерение да измерваме електрическа инсталация за ниско напрежение на открито.

  За крайният избор ще Ви помогнат указанията на стандарт EN 61010.