NÁŘADÍ S DIGITÁLNÍ DUŠÍ

Měřicí šňůry

Typická měřicí šňůra k multimetru
Obr. 1 Typická měřicí šňůra k multimetru. Na jednom konci má úhlový banánek s izolovaným bajonetem, na druhém konci měřicí hroty s doplňkovými krytkami koncovky

Měřicí šňůry jsou propojovací prvky určené ke spolupráci s měřicí technikou, z toho důvodu jsou jejich parametry přizpůsobeny funkcím měřičů, se kterými spolupracují. Největší skupinu, co se týče sortimentu, tvoří provedení pro spolupráci s multimetry (Obr. 1).

Ze strany měřiče jsou zakončeny banánky s normalizovaným průměrem 4 mm s koncovkou nezakrytou nebo zakrytou plastovou krytkou. Krytá provedení omezují možnost zasažení elektrickým proudem z měřeného obvodu při zapojování a manipulaci, jelikož multimetry lze měřit vysoké napětí.

Kromě multimetrů se měřicí šňůry používají pro připojování:

  • napětí z laboratorních napájecích zdrojů,
  • měřičů RLC,
  • generátorů,
  • elektronických zařízení,
  • podobných zařízení.

Samotná měřicí šňůra musí být co nejohebnější a současně zajistit měření proudu protékajícího měřičem (velký průřez) a účinnou izolaci před vysokým napětím.

Tuto sestavu protichůdných kritérií řeší výrobci pomocí širokého sortimentu, ve kterém se místo jedné šňůry „pro všechno“ objevují verze směřované na velkou ohebnost se silikonovou izolací, na měření velkých proudů (s průřezem i 2,5 mm2) nebo na měření vysokého napětí. l

Druhý konec měřicí šňůry má měřicí koncovky v podobě jehel, krokodýlků, banánků nebo háčků umožňujících upevnit koncovku v měřicím bodu. Šnůry typu banánek-banánek pak umožňují nasadit na druhý konec háček nebo měřicí svorku, což zajišťuje velkou pružnost. Široká nabídka trhu umožňuje také vybrat šňůru z hlediska barvy a délky, s banánky přímými a úhlovými.

Normy jakosti izolace a kategorie

Závazná norma IEC/EN61010-1 definuje čtyři kategorie bezpečnosti užívání měřicí techniky (I-IV).

Čím vyšší kategorie, tím je účinnost ochrany měřičů před přepětími a kvalita izolace měřicích šňůr lepší.

Číslo kategorie se uvádí ve spojení s maximálním pracovním napětím, jaké může být mezi měřicím svorkami přístroje nebo mezi nimi a uzemněním (tabulka 1). Současně je definována odolnost vůči přepětí.

Kategorie bezpečnosti Pracovní napětí [V] Max. přepětí [V] Impedance zdroje [Ω] Aplikace
 I  600  2500  30  Elektronická zařízení
 1000  4000
 II    600  4000  12    Zařízení v jednofázových sítích budov
 1000  6000
 III    600  6000  2    Průmyslová a osvětlovací zařízení v třífázových sítích
 1000  8000
 IV  600  8000  Systémy distribuce energie v třífázových sítích
Tabulka 1. Kategorie bezpečnosti podle IEC/EN61010-1.

V případě měřicích šňůr,

čím vyšší kategorie vodiče, tím větší záruka bezpečnosti pro obsluhující osobu,

což je důležité zvláště v neustáleném stavu, kdy potenciály mnohokrát překračují nominální hodnoty.

Čím vyšší kategorie, tím je ostří jehly více zakryto proto, aby se zvětšila vzdálenost mezi měřicím hrotem a prstem, který drží sondu.

U šňůrkategorie III a IV má nekrytá část pouhé 4 mm, u kategorie I a II již 19 mm (Obr. 2).

Zajištění účinné ochrany v případě měřicích šňůr u vyšších kategorií vyžaduje také speciální postupy, jako je použití vodičů s dvojitou izolací, kryty zabraňující přístupu ke kovovým částem banánků a krokodýlků, znemožňující dotek kovové části.

Jelikož se měřicí šňůry často ohýbají, což způsobuje odírání a mechanické poškození izolace, renomované výrobky mají vodiče kryté dvěma izolačními vrstvami s kontrastními barvami. Poškození vnější vrstvy způsobí, že je vidět barvu vnitřní vrstvy (Obr. 3).

Obr. 3 Ve shodě s nejnovějšími požadavky normy IEC/EN6101-031 musejí mít měřicí šňůry indikátor opotřebení, resp. mají být vyrobeny z vodiče s dvojitou izolací

Tento mechanismus plní roli výstrahy pro uživatele, jelikož je jakýmsi ukazatelem opotřebení zkušebního vodiče a indikací pro výměnu.

Spolu s poslední aktualizací normy edicí IEC/EN6101-031 jsou výrobci povinováni implementovat do měřicích šňůr ukazatel opotřebení nebo, je-li to nemožné, použít vodiče s dvojitou izolací. Navíc krokodýlky a zástrčky v uzavřeném stavu musejí mít konstrukci znemožňující dotek kovových částí – jedná se o tzv. bezpečné zástrčky (Obr. 4).

Obr. 4 V uzavřeném stavu musejí mít háčky pro II-IV kovové prvky zakryté tak, aby nebylo možné se jich dotknout

Je třeba pamatovat, že

kategorie měřicí šňůry a její parametry týkající se proudové zatížitelnosti musejí být shodné s funkcemi daného přístroje,

když v případě neshody začíná o měřicích možnostech a bezpečnosti rozhodovat nejslabší článek.

Koaxiální kabel
Obr. 5 Koaxiální kabel s háčky určený pro spolupráci s osciloskopem nebo generátorem

Koaxiální měřicí kabely

Druhou skupinu měřicích kabelů tvoří provedení založená na koaxiálním kabelu a konektorech BNC z jedné strany, které se připojují k osciloskopům, generátorům a kmitočtoměrům a měřicím přístrojům, které pracují v pásmu vysokých kmitočtů (jako spektrální analyzátory (Obr. 5)).

Druhý konec takového kabelu je obvykle zakončen miniaturními háčky nebo párem krokodýlků – zkušebním hrotem, umožňujícím trvalé připojení ke kostře zařízení a následné provádění měření jednou rukou dotýkáním se zkušebních bodů.

Mezi kabely tohoto typu jsou také verze s konektory BNC na obou koncích, používané k propojování laboratorních přístrojů, kabely BNC-banánek umožňující montáž speciálních koncovek a také BNC-krokodýlky (v provedení krytém i nekrytém) používané nejčastěji u generátorů pro přiváděné zkušebních signálů.

Jelikož část osciloskopů plné také funkci logického analyzátoru, jsou na trhu dostupná také speciální řešení s konektorem BNC a na druhé straně s koncovkami pro jehlové konektory typu goldpin. Takové použití mají také kabely BNC-dvojitý banánek](/product/axiomet/przewod-pomiarowy/ax-tl-bnc-4bp2/105) používané při elektrických měřeních, např. u analyzátorů kvality energie.
Dále pak jsou pro použití pro měření a propojování v mikrovlnných obvodech směrovány kabely s konektory pro rozsah vf, jako jsou SMA, MMCX. Podobně jak v případě šňůr pro měřiče mají koaxiální kabely kategorie definující maximální pracovní napětí. Měření proudu přímou metodou se s jejich použitím neprovádí, využívají se nepřímé metody pomocí klešťových adaptérů nebo převodníků. Všechny uváděné šňůry se liší také délkou od několika desítek centimetrů po asi 1,5 -2 metry a kabely pro rozsah vf jsou zpravidla krátké.

Koaxiální kabel
Obr. 6 Měřicí pinzeta umožňuje pohodlné měření parametrů součástek SMD

Měřicí pinzety

Měření parametrů součástek v krabičkách pro povrchovou montáž pomocí typických jehlových koncovek měřicích šňůr není snadné. Součástky jsou natolik malé, že přiložení koncovek vyžaduje zručnost a nutnost použít obě ruce, a nejmenší součástky se dokonce mohou příliš velkým tlakem poškodit. Kondenzátory, tlumivky a rezistory v malých pouzdrech bohužel nemají označení a potřeba jejich měření se stává stále častější, zvláště v podmínkách, se kterými se setkáváme v konstrukčních kancelářích a servisních odděleních.

V takové případě se cennou pomocí může stát měřicí pinzeta z plastu s malými kovovými koncovkami spojenými se samostatnými vodiči a zakončenými banánky (Obr. 6).

Umožňuje jistý a jemný kontakt měřicích ostří s vývody SMD součástek pomocí jedné ruky a zajišťuje potřebnou izolaci. Druhá ruka může zatím obsluhovat měřič.