NÁŘADÍ S DIGITÁLNÍ DUŠÍ

Běžný nebo přenosný osciloskop – jaký zvolit?

V osciloskopech je signál, přivedený na vstup jednoho nebo dvou kanálů, vzorkován a následně zobrazen v grafické podobě na obrazovce, nejčastěji v časové oblasti. Uživatel může měnit jeho měřítko ve vodorovné i svislé ose a provádět různá měření.

Výběr osciloskopu

Při rozhodování se pro konkrétní osciloskop musíme věnovat pozornost jeho základním parametrům, které určují třídu zařízení. Provedení osciloskopu je potřeba přizpůsobit plánovanému použití, stanovit předpokládaný kmitočtový rozsah a promyslet, zda bude sloužit hlavně ke zkoumání analogových signálů nebo i digitálních. Je dobré si také rozmyslet, zda má být přístroj používán pro vyhledávání náhodných jevů, či také pro dolaďování vyráběných obvodů.

Osciloskopy a multimetry

Dobrý osciloskop s úspěchem nahrazuje multimetr a umožňuje omezit náklady na vybavení dílny. Moderní osciloskopy automaticky provádějí měření typická pro multimetry. Zvlášť zajímavé jsou z tohoto ohledu osciloskopy handheld, které jsou přenosné a šikovné.

Základní parametry

 • propustné pásmo

Určuje maximální kmitočet signálů, jaké je osciloskop schopen zpracovat. Aby dobře zobrazil průběh signálu na obrazovce, požaduje se, aby šířka pásma byla 3krát větší, než je kmitočet analyzovaného signálu (v případě analogových signálů), nebo dokonce 5krát (v případě číslicových signálů).

Za pozornost stojí osciloskop AXIOMET AX-DS1100CFM, který má šířku pásma 100 MHz.

 • vzorkovací kmitočet

S ohledem na Nyquistovo kritérium musí být minimálně dvakrát větší než kmitočet vzorkovaného signálu. To umožňuje předejít jevu aliasingu. V případě moderních číslicových osciloskopů je tento parametr uváděn dvěma způsoby:

 1. pro vzorkování v reálném čase
 2. a pro tzv. ekvivalentní čas.

Ta druhá varianta se týká opakujících se signálů, které lze vzorkovat na základě několika průběhů, a tím se zvyšuje efektivní vzorkovací kmitočet. V případě osciloskopů AXIOMET je tato hodnota 1 GS/s.

 • paměť

Čím je větší, tím více vzorků lze zapamatovat. Máme-li přesně navzorkovaný signál, můžeme jej zobrazit na obrazovce, ale dostupná délka průběhu bude omezená pamětí osciloskopu.

Přečtěte si také:

Ostatní vlastnosti

Běžné i přenosné osciloskopy popisuje také minimální čas náběhu a kmitočet obnovování.

 • Doba náběhu popisuje, jak rychle narůstající signály a impulsy lze měřit, a obvykle je silně závislá na šířce pásma osciloskopu.

 • Kmitočet obnovování informuje, kolik času přístroj potřebuje, aby zpracoval data a zobrazil je. Čím je tento čas delší, tím více omezuje četnost, s jakou může osciloskop snímat následující průběh. Krátká doba zpracovávání umožňuje předejít mrtvým obdobím, v jejichž průběhu osciloskop nezaznamenává průběhy. Kmitočet obnovování je důležitý, když se uživatel snaží odhalit náhodně se vyskytující události, především v průběhu diagnostikování elektronických zařízení.

Přečtěte si také:

Funkce spouštění

Moderní osciloskopy jsou také vyspělá zařízení po stránce jejich softwaru. Umožňují mj. svobodný výběr zásad spouštění – jak jednotlivého, tak i automatického.

Kritériem spouštění může být:

 • úroveň signálu,
 • druhý kanál osciloskopu,
 • dodatečný kanál,
 • externí spouštěcí signál.

Nejsložitější funkce spouštění mohou být založeny např. na šířce impulsu nebo na masce, jejíž překročení způsobí pozastavení spouštění.

Dodatečné možnosti

Osciloskop může umožnit mj. snadné, poloautomatické testování modulů, např. definováním podmínek, jaké musí signál splnit, aby byl hardware prohlášen za funkční. Dobrý osciloskop může také počítat Fourierovou transformaci s užitím vybraných měřicích oken.

Je třeba mít na paměti počet kanálů, které daný osciloskop obsluhuje, a interfejsy, pomocí kterých lze přístroj připojit k jiným zařízením.

Lišit se může také dodávané příslušenství: měřicí sondy a měřicí šňůry.


Shrnutí

Osciloskopy nezřídka tvoří hlavní zbraň na poli války s konkurencí v oboru elektroniky. Samozřejmě má význam jejich dobrý software, který usnadňuje analýzu, a v případě přístrojů, které se mají přenášet – rovněž jeho hmotnost a kvalita provedení krytu.