NÁŘADÍ S DIGITÁLNÍ DUŠÍ

Databáze znalostí

 • Bezpečnost při kontrolních a měřicích pracích na elektrických instalacích

  Co je třeba udělat, aby elektrická měření neohrožovala naše zdraví? Stojí za to seznámit se s nejdůležitějšími právními předpisy spojenými s bezpečností při práci na elektrických instalacích.

 • Bezkontaktní měření teploty a teplotní diagnostika

  Infračervené teploměry tvoří skupinu přístrojů, určenou k bezkontaktnímu měření teploty a významně rozšiřují možnosti v oblasti kontroly teploty, teplotní diagnostiky a dynamických měření.

 • Zjišťování izolačního odporu podmínkou bezpečného užívání sítě

  Kontrola stavu izolace, v souladu se zákonnými požadavky, je částí pravidelného procesu kontroly instalací v budovách. Měření izolačního odporu umožňuje odhalit neviditelná poškození kabelů a instalací způsobená mechanicky, zvlhnutím nebo znečištěním.

 • Nejistota měření teploty v závislosti na chybě a rozlišení teploměru

  Přesnost měření teploty

  Měření teploty je dnes závislé na požadavcích uvedených v systémech řízení jakosti, právních a technických podmínkách a četných standardizačních dokumentech. Zohlednění všech těchto směrnic umožňuje lépe naplánovat činnosti měření a správným způsobem interpretovat jejich výsledky.

 • Metody měření a čidla teploty

  Díky velkému množství senzorických technik a převodníků teploty je tržní nabídka velmi bohatá. Proto také vyžaduje výběr optimálního teploměru, čidla nebo převodníku základní znalost problematiky měření teploty. V následujícím textu jsou shrnuty nejvýznamnější typy teplotních čidel a nejdůležitější informace potřebné pro volbu správného přístroje pro měření teploty.

 • Norma EN61010 pomáhá při výběru přístrojů

  Při přemýšlení o nákupu měřicího zařízení zvažujeme, zda:

  • má sloužit k testování elektroniky nebo také větších jednofázových zařízení
  • je budeme používat pro měření chráněné elektrické instalace, nebo umístěné vně místností
  • máme v plánu měřit nízkonapěťové elektrické instalace vně budov.

  S pomocí při konečné volbě přicházejí pokyny normy EN 61010.