DIGITÁLIS LELKŰ ESZKÖZÖK

Ország: Lengyelország

Hőemissziós tényező – hőmérés pontosságát befolyásoló jellemző

Infravörös sugarakat, ún. hősugarakat minden test bocsát ki magából, melynek hőmérséklete nagyobb, mint 0°K. Minél magasabb a test hőmérséklete, annál magasabb az általa kibocsátott hősugárzás erőssége is.

Az egyes anyagok az infravörös sugárzási képességüket tekintve különböznek egymástól. A sugárzás intenzitását befolyásolja a felület minősége is (érdesség, színárnyalat). A matt és sötét felszínű tárgyak több hősugarat bocsátanak ki magukból, mint a sima, világos felszínű testek.

Pontos hőmérési eredmények elérése érdekében, a vizsgálandó objektum specifikációjától függően bevezettek egy ún. hőemissziós tényezőt (ε), melyet az érintés nélküli hőmérséklet mérési módszereknél figyelembe kell venni.

Sugárzási mérések esetében vonatkoztatási pontként a tökéletesen fekete test szolgál, mely teljes mértékben elnyeli a sugárzást, függetlenül a hullámhossztól, beeséséi szögtől és a sugárzó test hőmérsékletétől. Így ezen a test hőemissziós tényezőjének (ε) értéke 1.

Különböző anyagok hőemissziós tényezőinek értékei a 0-1 tartományba esnek. A leggyakrabban vizsgált objektumokra vonatkozó értékek az alábbi táblázatban láthatók:

.

Anyag Hőemissziós tényező Anyag Hőemissziós tényező
Aszfalt 0,90 - 0,98 Anyag (fekete) 0,98
Beton 0,94 Emberi bőr 0,98
Cement 0,96 Bőr 0,75 - 0,80
Homok 0,90 Szén (por) 0,96
Föld 0,92 - 0,96 Lakk 0,80 - 0,95
Víz 0,92 - 0,96 Lakk (matt) 0,97
Jég 0,96 - 0,98 Gumi (fekete) 0,94
0,83 Műanyag 0,85 - 0,95
Üveg 0,90 - 0,95 Fa 0,90
Kerámia 0,90 - 0,94 Papír 0,70 - 0,94
Márvány 0,94 Króm-oxid 0,81
Vakolat 0,80 - 0,90 Réz-oxid 0,78
Falazó habarcs 0,89 - 0,91 Vas-oxid 0,78 - 0,82
Tégla 0,93 - 0,96 Szövetek 0,90

Pirometér szabályozható hőemissziós tényezővel

Az érintés nélküli hőmérséklet mérésre szolgáló (Infravörös sugárzás mérésén) alapuló műszer a pirométer. Fő előnye a gyors és a mérendő objektum hőmérsékletét nem befolyásoló mérés. A Pirometér szabályozható hőemissziós tényezővel a test által kibocsátott hősugár mérésekor figyelembe veszi az hőemissziós tényezőértékét és ezt jeleníti meg a kijelzőjén.

Az egyszerűbb pirométerekben a hőemissziós tényező konstans 0,95 értékre van beállítva, ami jellemző az anyagok többségére. Alacsony hőemissziós tényezőjű anyagok esetében (fémfelületek, polírozott, lakozott felületek) állítható emissziós tényezőjű pirométereket kell használni.

Pirométer segítségével egy adott pont hőmérsékletének mérése végezhető. Egy felület hőmérsékletének, illetve a felületen a hőmérséklet eloszlásának mérésére és ábrázolására hőkamerák szolgálnak.