APPARATUUR MET EEN DIGITAAL HART

Gewone of draagbare oscilloscoop – wat is de beste keuze?

In oscilloscopen wordt het signaal dat is ingevoerd op de ingang van één of twee kanalen bemonsterd en vervolgens weergegeven in de vorm van grafieken op het scherm, meestal als functie van de tijd. De gebruiker kan hem zowel horizontaal als verticaal omschalen en verschillende metingen uitvoeren.

Keuze voor een oscilloscoop

Bij de keuze voor een concrete oscilloscoop moet u rekening houden met de basisparameters die een afspiegeling zijn van de klasse van het apparaat. De versie van de oscilloscoop moet worden aangepast aan de geplande toepassing, u moet het verwachte frequentiebereik vaststellen en bepalen of hij voornamelijk gaat dienen voor het onderzoeken van analoge of digitale signalen. Verder kunt u overwegen of het apparaat moet worden gebruikt voor het zoeken van willekeurige verschijnselen, of voor bv. het afstellen van geproduceerde systemen.

Oscilloscopen en multimeters

Een goede oscilloscoop kan met succes een multimeter vervangen en beperkt daarmee de kosten van de werkplaatsuitrusting. Moderne oscilloscopen voeren automatisch metingen uit die typisch zijn voor multimeters. Op dit gebied zijn vooral de oscilloscopen van het type handheld aantrekkelijk, omdat ze draagbaar en handig zijn.

Basisparameters:

 • bandbreedte

Bepaalt de maximale frequentie van de signalen die de oscilloscoop kan verwerken. Om het signaalverloop goed te kunnen weergeven op het scherm wordt aangenomen dat deze de frequentie van het geanalyseerde signaal 3 (in het geval van analoge signalen) tot 5 keer mag overschrijden (in het geval van digitale signalen).

Het is de moeite waard om de oscilloscoop AXIOMET AX-DS1100CFM in overweging te nemen die een bandbreedte heeft van 100 MHz.

 • bemonsteringsfrequentie

Vanwege het Nyquistcriterium moet deze minimaal twee keer zo groot zijn als de frequentie van het bemonsterde signaal. Dit voorkomt het optreden van het aliasing-effect.
Bij de moderne, digitale oscilloscopen wordt deze parameter vaak op twee manieren vermeld:

 1. voor realtime bemonstering
 2. en voor de zg. equivalente tijd.

De tweede variant betreft repetitieve signalen die kunnen worden bemonsterd op basis van een aantal verlopen, waardoor de effectieve bemonsteringsfrequentie vergroot wordt.

 • geheugen

Hoe groter het geheugen hoe meer monsters kunnen worden onthouden. Een nauwkeurig bemonsterd signaal kan op het scherm worden getoond, maar de beschikbare grafieklengte wordt beperkt door het geheugen van de oscilloscoop.
In het geval van oscilloscopen van AXIOMET bedraagt deze waarde maximaal 1 GS/s.

Lees ook:

Overige eigenschappen

Gewone en draagbare oscilloscopen kenmerkten zich ook door hun minimale stijgtijd en verversingsfrequentie.

 • De stijgtijd bepaalt hoe snel toenemende signalen en impulsen kunnen worden gemeten en is meestal sterk afhankelijk van de bandbreedte van de oscilloscoop.

 • De verversingsfrequentie informeert over de hoeveelheid tijd die het instrument nodig heeft om de gegevens te verwerken en af te beelden.
  Hoe langer deze tijd, hoe beperkter de frequentie is waarmee de oscilloscoop een volgend verloop kan verwerken. Met een korte verwerkingstijd kunnen dode periodes worden vermeden - periodes waarin de oscilloscoop geen verlopen registreert. De verversingsfrequentie is erg belangrijk als de gebruiker probeert willekeurig optredende gebeurtenissen te ontdekken, vooral tijdens de diagnose van elektronische apparaten.

Lees ook:

Triggerfuncties

Moderne oscilloscopen zijn ook geavanceerde apparaten met betrekking tot hun software. Ze maken o.a. een vrije keuze voor triggerregels mogelijk – zowel enkelvoudige als automatische.

Triggercriterium kunnen zijn:

 • signaalniveau;
 • tweede oscilloscoopkanaal;
 • extra kanaal;
 • extern triggersignaal.

De meest gecompliceerde triggerfuncties kunnen gebaseerd zijn op bv. de impuls of op een masker waarvan de overschrijding het triggeren stopt.

Extra mogelijkheden

De oscilloscoop kan o.a. eenvoudige, halfautomatische tests van componenten mogelijk maken, bv. door het definiëren van voorwaarden waar het signaal aan moet voldoen om het apparaat te kwalificeren als goed werkend. Een goede oscilloscoop kan ook de Fourier-transformaties berekenen met behulp van geselecteerde meetframes.

Verder moet u letten op het aantal kanalen dat de betreffende oscilloscoop bedient en de interfaces met behulp waarvan u de apparatuur op andere apparaten kunt aansluiten.

Ook de meegeleverde accessoires kunnen verschillen: meetsondes en meetkabels.


Samenvatting

Oscilloscopen zijn vaak het belangrijkste wapen op het strijdveld van de concurrentie in de elektronicabranche. Uiteraard is goede software waarmee u analyses vereenvoudigt, van grote beteken en in het geval van draagbare apparatuur – ook zijn gewicht en de uitvoeringskwaliteit van de behuizing.