PRZYRZĄDY Z CYFROWĄ DUSZĄ

Klasa szczelności obudów IP

Stopień ochrony IP to klasa szczelności obudowy urządzenia elektrycznego, wskazująca na poziom zabezpieczenia przed:

  • dostępem do niebezpiecznych części wewnątrz obudowy,
  • wnikaniem obcych ciał stałych,
  • szkodliwymi skutkami wnikania wody.

Określany jest zarówno dla obudów urządzeń elektrycznych, jak i nieelektrycznych.

Właściwie dobrana do warunków eksploatacji wartość stopnia ochrony IP w sposób istotny wpływa na bezpieczeństwo jego użytkowania. W warunkach domowych sprawdzą się tańsze mierniki o niskim stopniu ochrony.

Wysoka klasa szczelności jest niezbędna w mniej przyjaznym środowisku:

  • dla osób pracujących na zewnątrz, narażonych na działanie czynników atmosferycznych, np. elektryków, inspektorów nadzoru budowlanego czy dozoru technicznego itp.
  • dla osób pracujących w warunkach dużego zapylenia i/lub działania wody, np. pracowników przy obróbce drewna, budowlańców itd.

Ciała obce w rozumieniu klasy szczelności IP to różnego rodzaju bryłki, pyły i włókna. Ochrona przed wnikaniem wody dotyczy wyłącznie wody, nie obejmuje innego rodzaju cieczy np. rozpuszczalników, benzyny itp.

Prawidłowy sposób oznaczenia składa się z dwóch liter i dwóch cyfr np. IP 67. Pierwsza cyfra podaje stopień zabezpieczenia przed dotknięciem wewnętrznych elementów urządzenia i wniknięciem do wewnątrz ciał stałych. Druga cyfra podaje stopień zabezpieczenia przed wnikaniem wody.

Stopnie zabezpieczeń urządzeń elektrycznych przed dotykiem i ciałami obcymi

Pierwsza cyfra oznaczenia Stopień zabezpieczenia (zabezpieczenie przed dotykiem i ciałami obcymi)
0 Brak specjalnego zabezpieczenia
1 Zabezpieczenie przed wnikaniem obcych ciał o średnicy większej niż 50 mm (duże ciała stałe). Brak zabezpieczenia przed zamierzonym dotknięciem, np. ręką, jednakże uniemożliwia dostęp dużych powierzchni ciała.
2 Zabezpieczenie przed wnikaniem ciał stałych o średnicy większej niż 12 mm (średnio-duże ciała obce). Uniemożliwia dostęp palców lub przedmiotów o podobnej wielkości.
3 Zabezpieczenie przed wnikaniem ciał stałych o średnicy większej niż 2,5 mm. Uniemożliwia dostęp narzędziami, drutami lub podobnymi przedmiotami o średnicy większej niż 2,5 mm.
4 Zabezpieczenie przed wnikaniem ciał stałych o średnicy większej niż 1 mm. Uniemożliwia dostęp narzędziami, drutami lub podobnymi przedmiotami o średnicy większej niż 1 mm.
5 Zabezpieczenie przed szkodliwym osadzaniem się pyłów. Przenikanie pyłów nie jest całkowicie wykluczone, lecz pył nie może przeniknąć w ilościach mogących zakłócić pracę urządzenia (ochrona przed pyłem). Całkowite zabezpieczenie przed dotykiem.
6 Zabezpieczenie przed przenikaniem pyłów (pyłoszczelność). Całkowite zabezpieczenie przed dotykiem.

Stopnie zabezpieczeń urządzeń elektrycznych przed wodą

Druga cyfra oznaczenie Stopień zabezpieczenia (zabezpieczenie przed wodą)
0 Brak specjalnego zabezpieczenia
1 Zabezpieczenie przed spadającymi pionowo kroplami wody; woda nie może wywierać żadnego szkodliwego działania (woda w postaci kropel).
2 Zabezpieczenie przed wodą w postaci kropel padających pionowo. Woda nie może wywierać żadnego szkodliwego działania, jeśli urządzenie (obudowa) są odchylone w stosunku do swego normalnego położenia o 15° (ukośnie padające krople wody).
3 Zabezpieczenie przed wodą padającą pod dowolnym kątem mniejszym od 60° w stosunku do pionu. Woda nie może wywierać żadnego szkodliwego działania (woda rozpryskująca się).
4 Zabezpieczenie przed wodą pryskającą ze wszystkich kierunków na urządzenie (jego obudowę). Woda nie może wywierać żadnego szkodliwego działania (woda pryskająca).
5 Zabezpieczenie przed strumieniem wody pod ciśnieniem (z dyszy), padającym na urządzenie (obudowę) ze wszystkich kierunków. Woda nie może mieć żadnego szkodliwego działania (woda w postaci strumienia pod ciśnieniem).
6 Zabezpieczenie przed silną falą morską lub strumieniem wody pod ciśnieniem. Woda nie może przeniknąć do wnętrza urządzenia (obudowy) w ilościach szkodliwych (nie może zalać urządzenia).
7 Zabezpieczenie przed wodą, gdy urządzenie (jego obudowa) jest zanurzone w wodzie w określonych warunkach ciśnienia przez określony czas. Woda nie może przeniknąć w ilościach szkodliwych (zanurzenie).
8 Urządzenie (obudowa) nadaje się do ciągłego zanurzenia w wodzie (zatopienie) w warunkach opisanych przez wytwórcę urządzenia.

Przyrządy firmy AXIOMET to szeroka oferta wysokiej jakości urządzeń pomiarowych zarówno do zastosowań hobbystycznych jak i dla wymagających profesjonalistów.

Produkty firmy możemy podzielić na następujące grupy :

Są to urządzenia spełniające standardy bezpieczeństwa i mogące pracować również w trudnych warunkach.