PRZYRZĄDY Z CYFROWĄ DUSZĄ

Laboratoryjne zasilacze programowalne AX-3003P i AX-6003P

Programowalny zasilacz laboratoryjnyOd zasilaczy laboratoryjnych wymaga się przede wszystkim regulowania napięcia i prądu wyjściowego z dużą rozdzielczością, bardzo dobrych właściwości w zakresie stabilizacji oraz minimalizowania tętnień i szumów dla napięcia regulowanego. Właśnie te cechy oraz szereg innych można przypisać zasilaczom laboratoryjnym AX-3003P i AX-6003P marki AXIOMET.

W warunkach laboratoryjnych przydatne są właściwości zasilaczy programowalnych AX-3003P i AX-6003P marki AXIOMET obejmujące możliwość jednoczesnego odczytu wartości napięcia i prądu z płynną regulacją. W przypadku konieczności pomiaru w tym samym czasie napięcia i natężenia prądu nie ma więc potrzeby przełączania funkcji pomiarowych w zasilaczu. Poza tym jest możliwa ciągła analiza zmieniających się wartości. Płynna regulacja pozwala z kolei na bardzo dokładne nastawienie w zasilaczu napięcia i prądu wyjściowego z uwzględnieniem bardzo małych przyrostów lub spadków.

Kluczowe miejsce zajmują zabezpieczenia:

 • przeciwprzeciążeniowe,
 • przeciwprzepięciowe,
 • temperaturowe,
 • przed przyłączeniem do wyjścia zasilacza napięcia o przeciwnej polaryzacji.

AX-3003P Zasilacz laboratoryjny programowalnyPoszczególne funkcje ustawia się za pomocą przycisków [Shift][Menu], które pozwalają na przejście do ustawiania poszczególnych elementów funkcjonalnych, natomiast opcje dla bieżącej funkcji są wybierane za pomocą przycisku [Menu].

Zasilacz może zapamiętać do 100 ustawień wprowadzonych przez użytkownika. Jest przy tym możliwe przywołanie danych z pamięci a następnie za pomocą przycisków numerycznych wybranie miejsca w pamięci, z którego będą przywołane dane, co ostatecznie jest potwierdzane przyciskiem [Enter].

Jako zalety zasilaczy programowalnych, oprócz funkcji zasilania, obejmującej dostarczanie określonego, bardzo precyzyjnie zadanego zarówno napięcia jak i prądu, należy wymienić możliwość programowania i odczytywania wielu właściwości. Funkcjonalność w tym zakresie jest szczególnie przydatna podczas prac projektowych i uruchomieniowych urządzeń elektronicznych, zwłaszcza przy prowadzeniu obliczeń. Z kolei programowanie wielkości elektrycznych pozwala na szybką zmianę wartości napięcia i prądu ułatwiając pracę z różnymi zasilanymi urządzeniami i układami. Tym samym napięcie i prąd na wyjściu zasilacza są powtarzalne.

AX-6003P Zasilacz laboratoryjny programowalnyOprócz tego na uwagę zasługuje programowanie parametrów za pomocą klawiatury numerycznej oraz możliwość użycia przycisku krokowego, przez co każdorazowe naciśnięcie przypisanego przycisku funkcyjnego spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie wartości napięcia albo prądu o wartość kroku. Podczas prac wymagających ciągłej i precyzyjnej regulacji wielkości na wyjściu zastosowanie znajduje obrotowa gałka. Przykładowo naciskając przycisk [<] lub [>] kursor przesuwany jest w lewo lub w prawo. Obracanie gałki w prawą stronę spowoduje zwiększenie wartości, na której znajduje się kursor o 1 oraz podniesienie jednostki i odwrotnie.

Parametry zasilaczy

Napięcie wyjściowe w modelu AX-3003P wynosi 30 V DC, natomiast w AX-6003P, 60 V DC, przy prądzie wyjściowym regulowanym w zakresie od 0 do 3 A. W efekcie zasilacz AX-6003P pozwala na zasilanie urządzeń i układów cechujących się większą mocą.

Parametry AX-3003P AX-6003P
AX-3003P
Cena netto od 869.69 PLN
AX-6003P
Cena netto od 995.05 PLN
Typ zasilacza laboratoryjny programowalny laboratoryjny programowalny
Rodzaj zasilacza
 • jednokanałowy
 • liniowy
 • programowalny
 • jednokanałowy
 • liniowy
 • programowalny
Rodzaj użytego wyświetlacza LCD LCD
Liczba kanałów 1 1
Napięcie wyjściowe 0...30V DC 0...60V DC
Prąd wyjściowy 0...3A 0...3A
Rozdzielczość napięcia wyjściowego 1mV 1mV
Rozdzielczość prądu wyjściowego 0,1mA 0,1mA
Stabilizacja prądu ≤0,2%+ 3mA ≤0,2%+ 3mA
Stabilizacja napięcia ≤0,01%+ 3mV ≤0,01%+ 3mV
Tętnienia i szumy dla napięcia (regulowanego) ≤1mVrms ≤1mVrms
Zabezpieczenie
 • przeciwprzeciążeniowe OPP
 • przeciwprzepięciowe OVP
 • przed odwrotną polaryzacją
 • przegrzanie OTP
 • przeciwprzeciążeniowe OPP
 • przeciwprzepięciowe OVP
 • przed odwrotną polaryzacją
 • przegrzanie OTP
Właściwości przyrządów pomiarowych
 • jednoczesny odczyt napięcia i prądu
 • pamięć 100 ustawień
 • płynna regulacja napięcia i prądu
 • zabezpieczenie przed przyłączeniem do wyjścia zasilacza napięcia o przeciwnej polaryzacji
 • jednoczesny odczyt napięcia i prądu
 • pamięć 100 ustawień
 • płynna regulacja napięcia i prądu
 • zabezpieczenie przed przyłączeniem do wyjścia zasilacza napięcia o przeciwnej polaryzacji
Wyposażenie standardowe
 • kabel USB
 • przewód zasilający
 • kabel USB
 • przewód zasilający
Wersja wtyku EU EU
Wymiary 126x143x296mm 126x143x296mm
Parametry wyświetlacza 5 cyfr 5 cyfr
Oprogramowanie dołączone dołączone
Napięcie zasilania 100...240V AC 100...240V AC

Parametry zasilania można więc regulować bardzo dokładnie, co jest szczególnie istotne w przypadku urządzeń o bardzo małej mocy.

W praktyce zastosowanie znajdują dwa sposoby ustawiania prądu wyjściowego:

 • poprzez naciśnięcie przycisku numerycznego a następnie przycisku [Enter] wprowadzana jest wartość wyjściowa prądu
 • wraz z naciśnięciem gałki zmieniana jest wartość prądu wyjściowego od razu. Używając tego sposobu przy włączonym wyjściu spowoduje zmianę prądu wyjściowego o wartość obrotu gałki.

Nie mniej ważna jest stabilizacja napięcia (≤0,01% + 3mV) oraz prądu (≤0,2% + 3mA). Tętnienia i szumy dla napięcia regulowanego wynoszą ≤1mVrms. Zyskuje się więc bardzo dokładną stabilizację napięcia wyjściowego, co jest bardzo ważne przy pracach laboratoryjnych, zwłaszcza z urządzeniami czułymi na zmiany wartości napięcia i natężenia prądu. Zasilacze wyposażono w 1 kanał wyjściowy. Nie mniej ważny jest współczynnik temperaturowy ≤300ppm/°C. Dokładność ustawień osiąga ± 0,03% odczytu + 10mV (25±5°C) a czas przywrócenia wynosi 100us (zmiana obciążenia o 50%, minimalne obciążenie 0,5A).

Urządzenia są zasilane napięciem 115/230 V AC (±10%, 50/60Hz), natomiast wymiary zasilaczy to 126 x 143 x 296 mm przy masie 5,5 kg.

Możliwości ustawień

 • wartość zabezpieczenia przeciwprzepięciowego odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku [OVP], co pozwala na ustawienie maksymalnej wartości napięcia wyjściowego. Jeżeli ustawiona wartość lub bieżąca wartość wyjściowa jest wyższa od maksymalnej wyjście będzie wyłączone z jednoczesną sygnalizacją świetlną i akustyczną.
 • stanu zabezpieczenia przeciążeniowego,
 • czasu opóźnienia napięcia/prądu,
 • zabezpieczenia przeciążeniowego,
 • kroku napięcia,
 • kroku prądu
 • autotestu napięcia. Dzięki autotestowi napięcia zyskuje się poprawę dokładności napięcia wyjściowego.

Kluczowe miejsce zajmuje możliwość ustawiania:

 • przycisków szybkiego dostępu,
 • sygnału dźwiękowego,
 • a także ilości cykli pracy.

W efekcie zyskuje się możliwość idealnego dopasowania właściwości zasilacza do parametrów zasilanego urządzenia, zwłaszcza w warunkach laboratoryjnych. Przy ustawianiu cykli pracy bazuje na wybieraniu za pomocą przycisków numerycznych i ustaleniu ilości cykli od 0 do 99999.

Użyć można funkcji zdalnego sterowania poprzez komunikowanie zasilacza z komputerem PC za pomocą interfejsu USB. Oprogramowanie komputerowe pozwala na zdalne sterowanie wszystkimi funkcjami, które mogą być wykonywane przy użyciu płyty czołowej urządzenia.

Laboratoryjne zasilacze programowalne AX-3003P i AX-6003P marki AXIOMET są dobrym rozwiązaniem dla użytkowników oczekujących szerokich możliwości w zakresie ustawień poszczególnych parametrów zasilacza łącznie z zabezpieczeniami, przy wysokim poziomie dokładności regulacji napięcia i prądu wyjściowego.