PRZYRZĄDY Z CYFROWĄ DUSZĄ

Bezdotykowy wykrywacz metali i napięcia AX-904

AX-904 Przyrząd AX-904 marki AXIOMET jest urządzeniem, które umożliwia dokładne pomiary takich wielkości jak: odległość, powierzchnia i objętość. Ponadto umożliwia wykrywanie belek, przewodów pod napięciem AC oraz metalowych przedmiotów znajdujących się w ścianie pomieszczenia.

Pomiar odbywa się poprzez wykorzystanie wbudowanego czujnika ultradźwiękowego oraz laserowego wskaźnika. AX-904 jest obowiązkowym przyrządem dla każdego profesjonalnego elektryka czy instalatora.

Najważniejsze funkcje urządzenia

W przypadku, gdy zachodzi konieczność wykonania wielu różnego rodzaju pomiarów, przyrząd mierniczy AX-904 marki AXIOMET stanowi kompleksowe rozwiązanie. Posiada bardzo przydatną funkcjonalność - w przypadku obliczania wymiarów pomieszczeń o skomplikowanym kształcie, sumuje kolejne wyniki mierzonych wielkości. Jest to możliwe dzięki zapisywaniu w pamięci urządzenia rezultatów wcześniej uzyskanych wyników. Funkcja ta dotyczy wspomnianych wyżej parametrów, czyli odległości, powierzchni oraz objętości.

W przypadku korzystania z funkcji wykrywania niezbędna jest wcześniejsza kalibracja urządzenia. Polega ona na:

  • w przypadku wykrywania przewodów oraz metalowych przedmiotów: automatycznym doborze przez przyrząd odpowiedniego poziomu indukcji wykrywanego obiektu
  • w przypadku belek: dopasowaniu czujnika ultradźwiękowego do grubości sprawdzanej ściany.

Dzięki temu uzyskiwane wyniki pomiarów są precyzyjniejsze.

Ponadto przyrząd posiada funkcje znacznika laserowego oraz możliwość zamontowania go za pomocą szpilek montażowych na ścianie wykonanej z płyty kartonowo-gipsowej lub drewnianej. Ciekawą opcję stanowi również czujnik temperaturowy, dzięki któremu można szybko uzyskać informację o temperaturze panującej w pomieszczeniu, w którym wykonywane są pomiary.

Do wszystkich wspomnianych wcześniej zalet przyrządu AX-904 należy dodać jeszcze jego ergonomię. Urządzenie jest bardzo poręczne – jego wymiary wynoszą odpowiednio 170 mm długości, 85 mm szerokości 45 mm wysokości. Jest też bardzo lekkie – bez baterii waży tylko 230g.