PRZYRZĄDY Z CYFROWĄ DUSZĄ

Luksomierz AX-L230 – szybki i precyzyjny pomiar natężenia oświetlenia

luksomierz AX-L230 Praca w warunkach bez dostępu do oświetlenia dziennego musi spełniać określone normy, zgodne z zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. Zapisy znajdujące się w tym dokumencie nakładają na pracodawcę obowiązek przeprowadzenia odpowiednich pomiarów, które mają za zadanie ocenę parametrów natężenia oświetlenia.

Luksomierz AX-L230 marki AXIOMET jest precyzyjnym cyfrowym miernikiem, pozwalającym na pomiar natężenia oświetlenia w otaczającej użytkownika przestrzeni. Do dyspozycji użytkownika są dwie skale pomiarowe Lux lub fc, dzięki czemu ma on możliwość szybkiego wyboru interesującej go jednostki pomiarowej. Dodatkowo, dla wygody mierzącego, urządzenie odznacza się pełną korekcją kosinusową kątowego wpływu światła.

Istotnymi elementami luksomierza AX-L230 są jego fotodioda o bardzo dużej czułości oraz odznaczający dużą żywotnością filtr odpowiedzi widmowej.

Od strony użytkowej wyróżnia się on kilkoma przydatnymi funkcjami:

  • data hold, dzięki której operator może włączyć tryb zatrzymania odczytu i zobaczyć rezultat widoczny na wyświetlaczu;
  • peak hold, która pozwala na wychwycenie wartości szczytowej uzyskiwanych wyników - wybór odpowiedniego trybu umożliwia przechwycenie maksymalnego bądź minimalnego odczytu zarejestrowanego pomiaru;
  • max/min, która pozwala zapamiętać maksymalny oraz minimalny rezultat, przełączać się między nimi oraz porównywać z odczytem rejestrowanym w trakcie bieżących czynności pomiarowych;
  • tryb relatywny, dzięki któremu luksomierz jest w stanie wykonywać pomiary względne w odniesieniu do zapisanej wartości;
  • automatycznego wyłączenia po 30 minutach bezczynności urządzenia, która zapobiega nadmiernemu zużyciu baterii.

O użyteczności luksomierza AX-L230 świadczą również jego cechy ergonomiczne:

  • niska waga wynosząca 280g,
  • podświetlany czterocyfrowy wyświetlacz LCD, wyposażony w bargraf,
  • poręczne wymiary: 203 mm długości, 75 mm szerokości oraz 50 mm wysokości,
  • zakres pomiarowy: 40 - 400klx; 40 – 40kFc.