PRZYRZĄDY Z CYFROWĄ DUSZĄ

Bezpieczne pomiary dzięki przewodom AX-TLS

Przewody pomiarowe

Pomiarów wielkości elektrycznych w urządzeniach dokonujemy przeważnie dla napięć bezpiecznych. Jeśli przyjmiemy, że w danych warunkach środowiskowych rezystancja człowieka wynosi co najmniej 1000 Ohm, będzie to 50 V dla prądu przemiennego oraz 100 V dla prądu stałego. Jednak gdy dokonujemy pomiarów w instalacjach elektrycznych, wartości te są zdecydowanie przekraczane i powinniśmy stosować mierniki i akcesoria odpowiedniej jakości.

Aby dowiedzieć się czy dane urządzenie spełnia odpowiednie standardy dokonuje się testów i pomiarów opisanych w normach krajowych i międzynarodowych. Normą wytyczającą kryteria bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych jest EN 61010. Część 031 tej normy precyzuje dokładne wymagania bezpieczeństwa dotyczące sond przystosowanych do trzymania w ręce, przeznaczonych do pomiarów i badań w obwodach elektrycznych. Ustala ona także podział na cztery kategorie akcesoriów pomiarowych oraz określa w jakich aplikacjach można je stosować.

Pomiary bezpieczeństwa elektrycznego powinny być wykonywane za pomocą mierników oraz urządzeń pomiarowych z odpowiednim zakresem przystosowanym do warunków znamionowych danego obwodu. Ważnym elementem są również sondy i przewody pomiarowe , które według aktualnej normy

bez względu na prawdopodobieństwo dotknięcia powinny posiadać izolację podwójną lub wzmocnioną.

Doskonale w ten trend wpisują się produkty marki Axiomet z serii AX-TLS. W zależności od modelu produkty te posiadają wtyki kątowe lub proste, które poszerzają zakres zastosowań.

Ostatnia aktualizacja normy precyzuje także wymagania dotyczące długości nieosłoniętych części przewodzących w sondach pomiarowych. Również pod tym względem przewody serii AX-TLS są zaprojektowane tak aby spełniać te wymagania.

 • Przewody AX-TLS-001B oraz AX-TLS-002B spełniają wymagania CAT III i posiadają nieosłonięte 4 mm końcówek pomiarowych oraz mogą być stosowane przy maksymalnym napięciu 1000 V.
 • Przewody AX-TLS-003A, AX-TLS-004A oraz AX-TLS-007S dzięki specjalnym nasadkom spełniają dodatkowo CAT II oraz CAT IV. Wspomniany dodatek w postaci nasadki umożliwia korzystanie z przewodu zarówno z cztero- jak i dziewiętnastomilimetrową częścią nieosłoniętą, dzięki czemu stają się one bardzo uniwersalnym akcesorium pomiarowym.

Przewody pomiarowe serii AX-TLS:

Parametry AX-TLS-001B AX-TLS-002B AX-TLS-004A AX-TLS-003A
AX-TLS-001B
Cena netto od 54.73 PLN
AX-TLS-002B
Cena netto od 56.41 PLN
AX-TLS-004A
Cena netto od 39.14 PLN
AX-TLS-003A
Cena netto od 33.06 PLN
Typ akcesoriów pomiarowych przewody pomiarowe przewody pomiarowe przewody pomiarowe przewody pomiarowe
Prąd znamionowy 10A 10A 10A 10A
Długość przewodu 1m 1m 1m 1m
Budowa przewodu pomiarowego
 • końcówka pomiarowa x2
 • wtyk bananowy kątowy 4mm x2
 • końcówka pomiarowa
 • wtyk bananowy 4mm
 • końcówka pomiarowa x2
 • wtyk bananowy kątowy 4mm x2
 • końcówka pomiarowa x2
 • wtyk bananowy kątowy 4mm x2
Zawartość zestawu przewody pomiarowe x2 przewody pomiarowe x2 2x przewód 1m wtyk bananowy 4mm - końcówka pomiarowa 2x przewód 1m wtyk bananowy 4mm - końcówka pomiarowa
Kolor czarny i czerwony czarny i czerwony czarny i czerwony czarny i czerwony
Przekrój przewodu 0,75mm2 0,75mm2
Materiał izolacji przewodu silikon silikon silikon silikon
Zgodność z normą
 • CAT III 1000V
 • EN 61010
 • CAT III 1000V
 • EN 61010
 • CAT II 1000V
 • CAT III 1000V
 • CAT IV 600V
 • EN 61010
 • CAT II 1000V
 • CAT III 1000V
 • CAT IV 600V
 • EN 61010
Wyposażenie opcjonalne
 • AX-CP-05-B
 • AX-CP-05-R
 • AX-CP-06-B
 • AX-CP-06-R
 • AX-CR-2PM-B
 • AX-CR-2PM-BL
 • AX-CR-2PM-G
 • AX-CR-2PM-R
 • AX-CR-2PM-Y
 • chwytak pomiarowy AX-CP-03-B
 • chwytak pomiarowy AX-CP-03-R
 • chwytak pomiarowy AX-CP-04-B
 • chwytak pomiarowy AX-CP-04-R
 • chwytak pomiarowy AX-CP-07-B
 • chwytak pomiarowy AX-CP-07-R
 • końcówki pomiarowe AX-CP-01-SET
 • końcówki pomiarowe AX-CP-02-B
 • zacisk krokodylkowy AX-CR-4PM-B
 • zacisk krokodylkowy AX-CR-4PM-BL
 • zacisk krokodylkowy AX-CR-4PM-G
 • zacisk krokodylkowy AX-CR-4PM-R
 • zacisk krokodylkowy AX-CR-4PM-Y
 • AX-CP-05-B
 • AX-CP-05-R
 • AX-CP-06-B
 • AX-CP-06-R
 • AX-CR-2PM-B
 • AX-CR-2PM-BL
 • AX-CR-2PM-G
 • AX-CR-2PM-R
 • AX-CR-2PM-Y
 • chwytak pomiarowy AX-CP-03-B
 • chwytak pomiarowy AX-CP-03-R
 • chwytak pomiarowy AX-CP-04-B
 • chwytak pomiarowy AX-CP-04-R
 • chwytak pomiarowy AX-CP-07-B
 • chwytak pomiarowy AX-CP-07-R
 • końcówki pomiarowe AX-CP-01-SET
 • końcówki pomiarowe AX-CP-02-B
 • zacisk krokodylkowy AX-CR-4PM-B
 • zacisk krokodylkowy AX-CR-4PM-BL
 • zacisk krokodylkowy AX-CR-4PM-G
 • zacisk krokodylkowy AX-CR-4PM-R
 • zacisk krokodylkowy AX-CR-4PM-Y
 • zacisk krokodylkowy AX-CR-02-SET