PRZYRZĄDY Z CYFROWĄ DUSZĄ

Multimetr czy miernik cęgowy?

Multimetr czy miernik cęgowy?Zakup obu urządzeń zazwyczaj jest zbędny, gdyż duża część funkcji obu rodzajów mierników się pokrywa, a pozostałe związane są z zupełnie odmiennymi branżami. Różnica sprowadza się do parametrów oraz przede wszystkim do sposobu prowadzenia pomiaru. Wyboru należy dokonać w zależności od przewidywanych głównych zastosowań miernika.

Multimetry cyfrowe i mierniki cęgowe mają podobne obszary zastosowań, ale ze względu na ich cechy szczególne, lepiej lub gorzej nadają się do określonych zadań.

Dobry multimetr jest niezastąpionym narzędziem dla elektronika, ale w przypadku elektryków prawdopodobnie bardziej użyteczny będzie miernik cęgowy.

Multimetry cyfrowe pozwalają mierzyć prądy i napięcia, stałe i przemienne. Umożliwiają mierzenie częstotliwości, wzmocnienia, tłumienia, rezystancji, pojemności, temperatury oraz testowanie diod i ciągłości obwodów. Mierniki najlepszej klasy są w stanie wskazać prawdziwą wartość skuteczną (True RMS) monitorowanych sygnałów przemiennych, niezależnie od ich przebiegu. Wszystkie wymienione funkcje obsługuje np. miernik AXIOMET AX-178.

W przypadku dużych natężeń oraz gotowych instalacji, których rozłączenie nie jest pożądane, pomiary przepływu prądu za pomocą klasycznego multimetru są utrudnione. Wtedy ratunkiem jest użycie miernika cęgowego.

Mierniki cęgowe działają na zasadzie przekładników prądowych, a więc w oparciu o prąd indukowany w obwodzie wtórnym (wewnątrz miernika) przez prąd przepływający przez przewodnik poddawany pomiarowi. Nowoczesne mierniki cęgowe umożliwiają pomiar nie tylko prądów przemiennych, ale i stałych. Ponadto pozwalają na wykonywanie testów diod.

Podstawową cechą mierników cęgowych jest bezdotykowe wykonywanie pomiarów. Wystarczy objąć cęgami przewodnik, by odczytać pożądane parametry sygnału. Ograniczeniem jest tylko rozmiar samych cęgów i to one określają maksymalną średnicę przewodnika, który może być poddany pomiarom.