PRZYRZĄDY Z CYFROWĄ DUSZĄ

Wykrywacz kabli AXIOMET AX-T2090

Wykrywacz kabli AX-T2090 Wykrywacze kabli pozwalają wykrywać położenie przewodów w ścianach oraz lokalizować przerwy w ciągłości linii zasilających. Profesjonalne produkty mogą posłużyć także do odnajdywania innych instalacji metalowych (np. rur lub blaszanych przewodów wentylacyjnych) bez jakiejkolwiek ingerencji w warstwy wykończeniowe lokali.

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

AX-T2090 marki AXIOMET to profesjonalny, bezdotykowy wykrywacz napięcia i przewodów. Oferowany jest w postaci zestawu nadajnika i odbiornika oraz odpowiednich przewodów. Sam odbiornik jest w stanie wykrywać w ścianach przewody pod napięciem, ale prawdziwą precyzję działania i zaawansowane funkcje zyskuje dopiero we współpracy z nadajnikiem.

Bezdotykowy wykrywacz napięciaOdbiornik wyposażony jest w czytelny i podświetlany wyświetlacz oraz zestaw przycisków. W trybie pracy samodzielnej jest w stanie bezprzewodowo wykrywać napięcie przemienne do głębokości ok. 0,4 m. Przeznaczony jest do odnajdywania przewodów pod napięciem z zakresu od 12 do 400 V AC i częstotliwości do 60 Hz.

Urządzenie zasilane jest z baterii 9 V – po jednej na nadajnik i odbiornik. W przypadku pracy w trybie dwubiegunowym, nadajnik może korzystać z sieci zasilającej. Sprzęt automatycznie się wyłącza po godzinie bezczynności.

Urządzenie jest poręczne, lekkie, ale jednocześnie solidne. Nadajnik waży ok. 130 g, a odbiornik 180 g, oba umieszczone są w wytrzymałej walizce ochronnej, ważącej niecałe 2 kg.

ZALETY NADAJNIKA

Jeśli do wykrywanych przewodów podłączy się dołączony w zestawie nadajnik, możliwości detektora znacznie rosną:

  • dzięki zastosowaniu sygnału o częstotliwości 125 kHz dokładność lokalizacji przewodów istotnie się zwiększa;
  • rośnie głębokość detekcji – do 0,5 m w przypadku konfiguracji 2-biegunowej i aż do 2 m, gdy gniazdo uziemienia nadajnika jest faktycznie na potencjale ziemi (praca jednobiegunowa).
    Oczywiście głębokość detekcji silnie zależy od rodzaju i grubości warstw znajdujących się pomiędzy przewodami a odbiornikiem.
  • pojedynczy wykrywacz może współpracować nawet z 7 nadajnikami jednocześnie emitującymi różne kody.
    Już przy dwóch nadajnikach użytkownik zyskuje możliwość bardzo precyzyjnego określenia punktu przerwania instalacji elektrycznej (również uziemionego np. podczas wbijania gwoździ) – będzie to miejsce, w którym wykryta zostanie zmiana detekowanego kodu.

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE

AX-T2090 może służyć do:

  • lokalizowania kabli w zamkniętych i otwartych obwodach.
  • lokalizowania gniazd, puszek i przełączników w instalacjach domowych.
  • segregowania kabli, zarówno tych podłączonych do napięcia jak i niezasilanych.

Pomiary można wykonywać nie tylko w ścianach, ale także w gruncie.

Sprzęt pracuje w trybie automatycznym lub ręcznym umożliwiającym ustalanie poziomu wykrywanego sygnału. Wyświetlacz na nadajniku informuje o wykrytym w przewodach napięciu. Bargraf na odbiorniku oraz liczne piktogramy graficzne ułatwiają diagnostykę sieci. Dioda LED na głowicy odbiornika ułatwia pracę w ciemnych pomieszczeniach.


Dzięki zgodności z wymaganiami normy PN-EN 61010 kategorii III do 300 V AX-T2090 może bezpiecznie służyć do diagnozowania instalacji w budynkach, w tym także na zewnątrz.

Wykrywacz kabli AXIOMET AX-T2090