PRZYRZĄDY Z CYFROWĄ DUSZĄ

Łatwiejsze sprawdzanie stanu instalacji dzięki testerowi rezystancji izolacji AXIOMET AX-T2400

Tester rezystancji izolacjiJednym z najczęściej kontrolowanych parametrów sieci energetycznych niskiego napięcia jest stan izolacji elektrycznej, która zabezpiecza przed bezpośrednim dotykiem elementów przewodzących prąd elektryczny. Wpływa to na bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych i podyktowane jest wymogami ochrony przeciwporażeniowej.

Jakość izolacji określana jest na podstawie pomiaru rezystancji i prądu upływu.

Kontrolowanie stanu technicznego izolacji jest konieczne ze względu na ciągłą i nieuchronną degradację sieci, wywołaną:

  • wpływem temperatury,
  • wpływem czynników atmosferycznych, mechanicznych, chemicznych,
  • samoistnymi procesami starzenia.

Tymczasem, duża część istniejących instalacji niskiego napięcia nie była modernizowana i sprawdzana od czasu pierwszego uruchomienia. Dlatego też podstawowym kryterium utrzymania ich sprawności eksploatacyjnej jest kontrola stanu izolacji. Jednym z przyrządów pomiarowych, który umożliwia badanie rezystancji izolacji nieprzekraczającej 4 GΩ, jest cyfrowy tester AXIOMET AX-T2400.

Warunki wykonania pomiarów

Test może być wykonywany przy napięciach w zakresie od 125 V DC do 1000 V DC. Przyrząd posiada funkcję automatycznej zmiany zakresów pomiarowych.

Procedura testowa nie została narzucona przez producenta, co oznacza, że od użytkownika wymagana jest znajomość podstawowych reguł dotyczących pomiaru rezystancji izolacji. Czas pomiaru także nie jest ściśle oszacowany, więc może być w łatwy sposób kontrolowany przez użytkownika.

Użytkowanie AX-T2400

Tester posiada duży, centralnie położony przycisk TEST z funkcją zatrzasku LOCK, dzięki czemu użytkownik może włączyć tryb pomiaru wysokonapięciowego bez konieczności przytrzymania przycisku w stanie włączenia. Umożliwia to operatorowi kontrolowanie zarówno czasu pomiaru, jak i trendu zmian wartości chwilowych mierzonej rezystancji izolacji.

Przyrząd AX-T2400 umożliwia pomiar napięcia stałego (max 1000 V DC) i zmiennego (max 750 V AC- RMS) w paśmie do 400 Hz. Wyposażony jest w funkcję samoczynnego rozładowania obwodu pomiarowego po zakończeniu pomiaru. Ponadto umożliwia zbadanie nisko rezystancyjnych połączeń elektrycznych i kontrolę ciągłości obwodu w zakresie do 400 Ω.

Możliwości wykorzystania testera

Tester wyposażony jest w funkcję:

  • woltomierza wysokonapięciowego,
  • omomierza do pomiarów nisko rezystancyjnych.

Mimo swoich kompaktowych rozmiarów, przyrząd posiada wszystkie najbardziej użyteczne funkcje pomiarowe potrzebne do kompleksowego sprawdzenia izolacji.

Należy podkreślić, że tester spełnia wymagania określone normą IEC 61010-1 w kategorii pomiarów CAT III do 1000 V i dopuszczony jest do wykonywania kompleksowych pomiarów w sieciach niskiego napięcia w elementach dystrybucyjnych, takich jak:

  • szafy z aparaturą zabezpieczającą i sterowniczą,
  • rozdzielnice,
  • szachty i zabudowy instalacyjne z elementami rozdzielczymi i licznikowymi.

Są to oczywiście jedynie przykłady zastosowania, bo przyrząd umożliwia sprawdzenie wszystkich elementów instalacji elektrycznej od punktów dystrybucyjnych, aż do samych gniazd i odbiorników.


Podsumowanie

Cyfrowy tester rezystancji izolacji AX-T2400 polecany jest użytkownikom, którzy chcą samodzielnie sprawdzić instalację w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych i gospodarczych. Może być wykorzystywany w miejscach, w których występują instalacje niskiego napięcia lub też w obrębie nieruchomości wyposażonych w instalacje tymczasowe. Co więcej, gdy istnieje potrzeba szybkiej oceny stanu instalacji w celu podjęcia decyzji o dalszym zakresie prac remontowo-budowlanych, jest on wręcz nieodzowny.