PRZYRZĄDY Z CYFROWĄ DUSZĄ

Pirometr AX-7600 – bezdotykowy pomiar temperatury i punktu rosy.

Pirometr AX-7600 z pomiarem punktu rosyKompaktowy pirometr AX-7600 jest przyrządem do bezkontaktowego pomiaru wilgotności i temperatury obiektów ruchomych, trudnodostępnych lub niebezpiecznych w dotyku oraz monitoringu zagrożenia powstawania pleśni.

Pomiar temperatury jest pomocny przy monitorowaniu parametrów pracy urządzeń i wstępnym wykrywaniu usterek, gdzie wysoka temperatura może być często pierwszym i najprostszym symptomem zwiastującym awarię.

Zasada działania pirometrów oparta jest na pomiarze ilości promieniowania cieplnego emitowanego przez badany obiekt i przetworzeniu go na wartość temperatury. Przetworzoną wartość urządzenie prezentuje bezpośrednio na wyświetlaczu. Podstawową zaletą stosowania bezdotykowej metody pomiaru na podczerwień (IR) jest brak wpływu na temperaturę badanego obiektu.

Oferowany pirometr posiada szeroki zakres pomiaru temperatury powierzchni obiektu lub otoczenia wynoszący od -50°C do +350°C z dokładnością ± 3°C dla temperatury poniżej 0°C oraz ± 2°C dla temperatury powyżej 0°C, co pozwala na nieograniczone korzystanie z urządzenia.

Pirometr AX-7600 zapewnia dużą dokładność pomiaru oraz wybór funkcji pomiarowych. Posiada regulację współczynnika emisyjności, dzięki której właściwie realizuje również pomiary temperatury obiektów drewnianych i metalowych (w szczególności błyszczących) o niskim poziomie emisyjności.

Materiał Emisyjność termiczna Materiał Emisyjność termiczna
Asfalt 0,90 do 0,98 Materiał (czarny) 0,98
Beton 0,94 Ludzka skóra 0,98
Cement 0,96 Skóra 0,75 do 0,80
Piasek 0,90 Węgiel (proch) 0,96
Ziemia 0,92 do 0,96 Lakier 0,80 do 0,95
Woda 0,92 do 0,96 Lakier (matowy) 0,97
Lód 0,96 do 0,98 Guma (czarna) 0,94
Śnieg 0,83 Plastik 0,85 do 0,95
Szkło 0,90 do 0,95 Drewno 0,90
Ceramika 0,90 do 0,94 Papier 0,70 do 0,94
Marmur 0,94 Tlenek chromu 0,81
Tynk 0,80 do 0,90 Tlenek miedzi 0,78
Zaprawa murarska 0,89 do 0,91 Tlenek żelaza 0,78 do 0,82
Cegła 0,93 do 0,96 Tkaniny 0,90

Załączona tabela pomaga zastosować współczynnik emisyjności właściwy dla badanego obiektu i uzyskać dokładne wyniki pomiaru.

Wyświetlacz Model AX-7600 posiada wbudowany higrometr wilgotności względnej w zakresie od 10% do 90% o dokładności pomiaru:

 • ±4% dla wilgotności poniżej 20%
 • ± 2% dla wilgotności powyżej 60%.

Cechą wyróżniającą pirometr AX-7600 jest zdolność określenia temperatury punktu rosy, przy której w danych warunkach dochodzi do kondensacji pary wodnej. W bezdotykowy sposób mierzy aktualną temperaturę pomieszczenia i wilgotność powietrza. Na podstawie tych wartości wylicza punkt rosy. Jeśli temperatura powierzchni przedmiotu w jakimś miejscu jest równa lub niższa od punktu rosy, skropli się na niej para wodna.
Pomiar ten pozwala tym samym zlokalizować nieprawidłową izolację lub miejsca sprzyjające rozwojowi pleśni.

Pirometr AX-7600 z pomiarem punktu rosyPirometr AX-7600 to wielofunkcyjne urządzenie, które wyróżnia prosta i intuicyjna obsługa za pomocą jednoznacznie opisanych przycisków oraz czytelny wyświetlacz posiadający dwie numeryczne linie wyświetlania danych.
Funkcja zmiany sposobu wyświetlania MODE pozwala wybrać właściwe parametry:

 • temperaturę punktu rosy,
 • temperaturę otoczenia,
 • wilgotność otoczenia,
 • temperaturę mierzoną czujnikiem IR.

Odpowiedni przycisk pozwala na włączenie i wyłączenie podświetlenia ekranu i lasera celowniczego (punktu wskazującego pole pomiarowe).

Dodatkowo informacja o aktualnym stanie zagrożenia powstawania pleśni jest prezentowana w postaci świecącej diody LED oraz za pomocą sygnału dźwiękowego w przypadku rzeczywistego zagrożenia (z możliwością wyciszenia).

Zasilanie baterią 9V zapewnia do 6 godzin ciągłej pracy. Automatyczne wyłączenie urządzenia przy braku aktywności następuje po minucie. Pirometr może pracować w temperaturze otoczenia od -10°C do 40°C. Masa urządzenia wynosi 168g bez baterii.


Przykładowe zastosowania pirometrów z funkcją pomiaru punktu rosy:

 • branże wymagające sterylności obiektów (spożywcza, medyczna, farmaceutyczna);
 • branża budowlana w połączeniu z pomiarem temperatury i wilgotności powietrza, ostrzeganie o możliwości skroplenia się pary wodnej na badanym obiekcie np. ‘zimne ściany’;
 • diagnostyka ruchomych i wirujących elementów maszyn i urządzeń;
 • diagnostyka obiektów pod napięciem lub w środowisku zawierającym żrące lub niebezpieczne substancje;
 • diagnostyka i monitoring obiektów muzealnych i szczególnie chronionych;
 • diagnostyka obiektów o małej pojemności cieplnej i/lub dynamicznych zmianach temperatury.