NÁRADIE S DIGITÁLNOU DUŠOU

Najlepšie kliešťové merače pre ťažko prístupné miesta

Konštrukcia a spôsob použitia kliešťových meračov ukazujú, že v porovnaní s klasickými digitálnymi multimetrami sú veľmi dôležité práve rozmery týchto zariadení. V ponuke AXIOMET nájdete z tohto pohľadu zaujímavé kliešťové merače. Dosahujú hrúbku len 24 mm v najhrubšom mieste konštrukcie, vďaka čomu je možné ich použiť dokonca aj v ťažko prístupných miestach.

AXIOMET AX-353 a AX-354 so slim konštrukciou

Pri hľadaní kliešťových meračov sa väčšina používateľov sústreďuje na priemer klieští a s tým spojenú maximálnu hrúbku vodiča, ktorý môže byť meraný. Čoraz viacerí si však uvedomujú, že dôležitá je aj hrúbka samotného prístroja.

Merače AXIOMET AX-353 a AX-354 sú charakteristické výnimočne úzkymi kliešťami a neobyčajne plochou slim konštrukciou , vďaka čomu sú veľmi praktické. To má mimoriadny význam napr. v automobilovom priemysle, kde sa kliešťové merače vo veľkom využívajú.

Kliešťové merače pre ťažko prístupné miesta

Praktické merače pre automobilový priemysel či rozvádzacie skrine

V automobiloch je viditeľná tendencia inštalovať stále viac elektronických zariadení, čo sa spája s pridávaním ďalšej kabeláže. Súčasne pozorujeme trend zvyšovať pohodlie na cestách zväčšovaním priestoru pre šoféra a ostatných pasažierov. Preto je potrebné uložiť elektroinštaláciu čo najhustejšie. S veľkým kliešťovým meračom je v aute vo výsledku ťažké uskutočniť meranie.

S podobnými problémami sa stretávame aj v rozvodných skriniach. V súčasnosti sa do týchto zariadení inštalujú moderné ovládače, zdroje a iné zariadenia malých rozmerov, ale počet napojení, ktoré od nich vedú, sa nezmenšuje. Káble sú veľmi husto nabalené a použitie veľkých kliešťových meračov je v takomto priestore jednoducho nepohodlné. V takýchto prípadoch sú merače so slim konštrukciou naozaj ideálne.

Charakteristika AX-353 i AX-354

Merače AXIOMET AX-353 a AX-354 umožňujú merať prúdy vo vodičoch s priemerom do 38 mm. Dajú sa chytiť jednou rukou a pohodlne preniesť, o to viac, že sú ľahké (vážia 150 g). Oboma modelmi je možno zmerať striedavý prúd, jednosmerné aj striedavé napätie, ale aj odpor a frekvenciu. Výsledky sú zobrazované na 3,75-digitálnom LCD displeji. Merač AX-353 je vhodný pre meranie objemu, teploty a striedy. Model AX-354 sa odlišuje schopnosťou merať aj jednosmerný prúd do 1000 A**.

Prístroje spĺňajú požiadavky normy EN61010 600 V kat. II. Dodávajú sa s kompletnou sadou meracích káblov a puzdrom. Malé rozmery konštrukcií meračov vyplývajú z použitia 3-voltových batérií CR2032 pre napájanie.

Parametre AX-353 AX-354
AX-353
Cena bez DPH od 107.37 PLN
AX-354
Typ meracieho prístroja multifunkčný multifunkčný
Druh merača
 • číslicový
 • kliešťový
 • číslicový
 • kliešťový
Vlastnosti meracích prístrojov
 • automatické a ručné prepínanie rozsahov
 • automatické vypínanie
 • indikátor prekročenia meracieho rozsahu
 • plochý tvar
 • ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií
 • funkcia automatického odpojenia napájania s možnosťou jej zablokovania
 • ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií
Druh použitého displeja LCD 3,5-miestny (3999) LCD 3,75-miestny (4000)
Max. priemer meraného vodiča 38mm 38mm
Rozsah merania prúdu AC
 • 400A
 • 500A
 • 400A
 • 1kA
Presnosť merania prúdu AC ±(2,5% + 5 číslic) ±(2,5% + 5 číslic)
Rozsah merania napätia DC
 • 400mV
 • 4V
 • 40V
 • 400V
 • 600V
 • 400mV
 • 4V
 • 40V
 • 400V
 • 600V
Presnosť merania napätia DC ±(0,5% + 2 číslice) ±(0,5% + 3 číslice)
Rozsah merania napätia AC
 • 400mV
 • 4V
 • 40V
 • 400V
 • 600V
 • 400mV
 • 4V
 • 40V
 • 400V
 • 600V
Presnosť merania napätia AC ±(1% + 3 číslice) ±(1% + 3 číslice)
Rozsah merania odporu
 • 400Ω
 • 4kΩ
 • 40kΩ
 • 400kΩ
 • 4MΩ
 • 40MΩ
 • 400Ω
 • 4kΩ
 • 40kΩ
 • 400kΩ
 • 4MΩ
 • 40MΩ
Presnosť merania odporu ±(0,8% + 2 číslice) ±(0,5% + 3 číslice)
Rozsah merania kapacity
 • 40nF
 • 400nF
 • 4µF
 • 40µF
 • 100µF
Presnosť merania kapacity ±(4% + 5 číslic)
Rozsah merania kmitočtu
 • 4Hz
 • 40Hz
 • 400Hz
 • 4kHz
 • 40kHz
 • 400kHz
 • 4MHz
 • 10MHz
 • 10Hz
 • 100Hz
 • 1kHz
 • 10kHz
 • 100kHz
 • 1MHz
Presnosť merania kmitočtu ±(0,5% + 4 číslice) ±(0,1% + 3 číslice)
Rozsah merania teploty -20...800°C
Presnosť merania teploty ±(3% + 1 číslica)
Strieda 0.1...99.9%
Test 1mA @1.5V 1.5V
Test prechodnosti obvodu
 • <50Ω
 • akustický signál
akustický signál
Rozmery 190x55x24mm 190x64x24mm
Hmotnosť 150g 150g
Zdroj napájania batéria CR2032 3V x3 batéria CR2032 3V x3
Meranie
 • frekvencie
 • kapacity
 • napätia AC
 • napätia DC
 • odporu
 • prúdu AC
 • teploty
 • frekvencie
 • napätia AC
 • napätia DC
 • odporu
 • prúdu AC
 • prúdu DC
Zhodné s normou EN61010 600V CAT II EN61010 600V CAT II
Štandardná výbava
 • meracie káble
 • puzdro
 • meracie káble
 • puzdro
Batéria / akumulátor batéria CR2032 3V x3 nie je


Zhrnutie

Ploché konštrukcie meračov AXIOMET AX-353 a AX-354 nielen šetria miesto v skrinke s náradím, ale sú predovšetkým praktické a prístupné aj v úzkom priestore medzi vodičmi. Samozrejme, dôležité sú aj ich iné parametre, napr. presnosť merania a dostupné funkcie či splnené bezpečnostné normy.