NÁRADIE S DIGITÁLNOU DUŠOU

Informácie o produktoch

 • Bezpečné merania vďaka káblom AX-TLS

  Výber správnych káblov a sond ovplyvňuje výsledok merania, ale aj jeho bezpečnosť. Často musia byť zhodné s bezpečnostnými normami týkajúcimi sa meracieho vybavenia, automatiky a laboratórnych zariadení - EN 61010. Pozrite si ponuku meracích káblov.

 • Laboratórne programovateľné zdroje AX-3003P a AX-6003P

  Laboratórne programovateľné zdrojeOd laboratórnych zdrojov sa vyžaduje predovšetkým možnosť regulácie napätia a výstupný prúd s vysokým rozlíšením výstupného prúdu, veľmi dobré parametre v rámci stabilizácie a minimalizácie zvlnení a šumov pre regulované napätie. Práve tieto, ale aj mnohé iné vlastnosti možno pripísať laboratórnym zdrojom AX-3003P a AX-6003P.

 • Boroskop AX-B180 - mobilná a kompaktná inšpekčná kamera

  Boroskop AX-B180 - mobilná a kompaktná inšpekčná kamera Inšpekčná kamera vybavená flexibilnou vodotesnou sondou, ktorá sa stiahne do tela a rad príslušenstva zvyšujúci inšpekčné a diagnostické možnosti v ťažko dostupných miestach.

  Uľahčuje čítanie ťažko dostupného továrenského čísla, lokalizáciu priesakov, kontrolu funkčnosti inštalácie a pod.

 • Pyrometer AX-7600 –bezdotykové meranie teploty a rosného bodu

  Pyrometer AX-7600 –bezdotykové meranie teploty a rosného bodu

  Meracie zariadenie prvej voľby na predbežné zisťovanie porúch a monitorovanie miest s vysokým rizikom vzniku plesní.

  Meranie rosného bodu umožňuje lokalizovať priestory potenciálnej kondenzácie vodnej pary, tepelné mosty a chyby izolácie.

 • Boroskopy - inšpekcia v ťažkých podmienkach

  Ľahké príručné kamery na inšpekciu ťažko dostupných miest, vrátane tmavých a zaprášených miest a miest do hĺbky 1 m pod vodou.