NÁRADIE S DIGITÁLNOU DUŠOU

Krajina: Slovenská Republika

Akcie

AX-155

Číslicový multimeter; 2x/s; VDC: 0,1m÷400m/4/40/400/1000V; 375g

AX-588B

Číslicový multimeter; LCD 3,5-miestny 28 mm; -40÷1000°C; 3V

AX-CR-4PM-BL

Krokosvorka; 15A; modrý; Kapacita rukoväte: max.12mm

AX-TLP-003

Súprava meracích káblov; Imen: 10A; Dĺž: 1,2m; 2x merací kábel

AX-TLS-003A

Súprava meracích káblov; Imen: 10A; Dĺž: 1m; čierna a červená

AX-18B

Číslicový multimeter; LCD (6000) 14mm, podsvietený; 3x/s

AX-TLP-TW-01

Merací pinzeta; uhlovy banánik 4mm-meracia pinzeta SMD; čierna

AX-CP-03-B

Merací hrot s háčikom; prepichovací; 10A; čierna; 4mm; Ø: 4mm

AX-TL-4B1-R

Merací kábel; 19A; banánik 4mm-banánik 4mm; Dĺž: 1m; červený

AX-CP-03-R

Merací hrot s háčikom; prepichovací; 10A; červený; 4mm; Ø: 4mm

Katalóg AXIOMET

Stiahnuť katalóg
(ver. 6)
PDF (12,9 MB)

Laboratórne programovateľné zdroje AX-3003P a AX-6003P

Laboratórne programovateľné zdrojeOd laboratórnych zdrojov sa vyžaduje predovšetkým možnosť regulácie napätia a výstupný prúd s vysokým rozlíšením výstupného prúdu, veľmi dobré parametre v rámci stabilizácie a minimalizácie zvlnení a šumov pre regulované napätie. Práve tieto, ale aj mnohé iné vlastnosti možno pripísať laboratórnym zdrojom AX-3003P a AX-6003P značky AXIOMET.

V laboratórnych podmienkach sú veľmi užitočné parametre programovateľných zdrojov AX-3003P a AX-6003P značky AXIOMET, ktoré poskytujú možnosť súbežného odpočtu hodnôt napätia a prúdu s plynulou reguláciou. V prípade potreby paralelného merania napätia a intenzity prúdu nie je preto potrebné prepínať meracie funkcie na zdroji. Okrem toho je možná priebežná analýza meniacich sa hodnôt. Plynulá regulácia tiež umožňuje veľmi presné nastavenie napätia a výstupného prúdu so zohľadnením veľmi jemných nárastov alebo poklesov.

Kľúčové miesto má:

 • ochrana proti preťaženiu,
 • prepäťová ochrana,
 • teplotná ochrana,
 • ochrana pred pripojením napätia opačnej polarity k výstupu.

Laboratórne programovateľné zdrojeJednotlivé funkcie sa nastavujú pomocou tlačidiel [Shift][Menu], ktoré umožňujú prechod k nastaveniam jednotlivých funkčných prvkov, a možnosti pre aktuálne funkcie sa vyberajú pomocou tlačidla [Menu].

Zdroj si môže zapamätať do 100 užívateľských nastavení. Pritom je možné zobraziť údaje z pamäte a následne pomocou numerických tlačidiel zvoliť miesto v pamäti, z ktorého sa zobrazia údaje, čo sa potvrdzuje tlačidlom [Enter].

Ako výhody programovateľných zdrojov sa okrem funkcie napájania, ktorá zahŕňa dodávanie definovaného, veľmi presne zadaného napätia a prúdu, treba uviesť možnosť programovania a odčítania mnohých parametrov. Táto funkcionalita je mimoriadne nápomocná pri projektovaní a spúšťaní elektronických zariadení, najmä však pri výpočtoch. Ďalšia, programovanie elektrických veličín , umožňuje rýchlu zmenu hodnôt napätia a prúdu, čím zjednodušuje prácu s rozličnými napájanými zariadeniami a systémami. Napätie a prúd na výstupe zdroja sú opakovateľné.

Laboratórne programovateľné zdrojeOkrem spomínaných parametrov si pozornosť zaslúži programovanie parametrov pomocou numerickej klávesnice a možnosť použiť krokové tlačidlo, ktoré každým stlačením funkčného tlačidla zvýši alebo zníži hodnotu napätia alebo prúdu o krokovú hodnotu. Pri práci, ktorá si vyžaduje stálu a presnú reguláciu veličín na výstupe, je veľmi nápomocný otočný regulátor. Napríklad, stlačením tlačidla [<] alebo [>] sa kurzor presúva vľavo alebo vpravo. Otáčanie otočného regulátora zvyšuje hodnotu, na ktorej sa kurzor nachádza, o 1, zvýšenie jednotky a naopak.

Parametre zdrojov

Výstupné napätie v modeli AX-3003P predstavuje 30 V DC, a v AX-6003P je to 60 V DC, pri výstupnom prúde regulovanom v rozsahu od 0 do 3 A. Zdroj AX-6003P umožňuje napájať zariadenia a systémy s vyšším výkonom.

Parametre AX-3003P AX-6003P
AX-3003P
Cena bez DPH od 130 EUR
AX-6003P
Cena bez DPH od 149 EUR
Typ napájací zdroja laboratórny programovateľný laboratórny programovateľný
Druh použitého displeja LCD 5-miestny LCD 5-miestny
Počet kanálov 1 1
Výstupné napätie 0...30 V CC 0...60 V CC
Rozlíšenie výstupného napätia 1 mV 1 mV
Výstupný prúd 0...3 A 0...3 A
Rozlíšenie výstupného prúdu 0.1 mA 0.1 mA
Stabilizácia napätia ≤0,01% + 3mV ≤0,01% + 3mV
Stabilizácia prúdu ≤0,2% + 3mA ≤0,2% + 3mA
Zvlnenie a šumy napätia (regulovaného) ≤1mVrms ≤1mVrms
Rozmery 126x143x296 mm 126x143x296 mm
Hmotnosť 5.5 kg 5.9 kg
Zdroj napájania 110/220V, ±10%, 50/60Hz 110/220V, ±10%, 50/60Hz
Vlastnosti meracích prístrojov
 • súčasný odpočet napätia a prúdu
 • plynulé nastavenie napätia a prúdu
 • ochrana pred pripojením napätia opačnej polarity k výstupu
 • zapamätanie až 100 nastavení
 • súčasný odpočet napätia a prúdu
 • plynulé nastavenie napätia a prúdu
 • ochrana pred pripojením napätia opačnej polarity k výstupu
 • zapamätanie až 100 nastavení
Štandardná výbava
 • kábel USB
 • softvér
 • napájací kábel
 • kábel USB
 • softvér
 • napájací kábel
Druh napájací zdroja jednokanálový, lineárny jednokanálový, lineárny
Ochrana pred preťažením, proti prepätiu, pred opačnou polarizáciou, tepelná pred preťažením, proti prepätiu, pred opačnou polarizáciou, tepelná
Verzia vidlice EU EU

Ostatné parametre zdrojov sú rovnaké:

 • rozlíšenie výstupného napätia 1 mV
 • rozlíšenie výstupného prúdu 0,1 mA.

Parametre napájania ma môžu nastavovať veľmi presne, čo je mimoriadne dôležité pri zariadeniach s veľmi nízkym výkonom.

V praxi sa používajú dva spôsoby nastavovania výstupného prúdu:

 • stláčaním numerického tlačidla a následne tlačidla [Enter] sa nastaví výstupná hodnota prúdu
 • spolu so stlačením otočného regulátora sa okamžite mení hodnota výstupného prúdu. Tento spôsob pri zapnutom výstupe zmení výstupný prúd o hodnotu otáčky otočného regulátora.

Rovnako dôležitá je stabilizácia napätia (≤0,01% + 3mV) a prúdu (≤0,2% + 3mA). Zvlnenia a šumy pre regulované napätie sú ≤1mVrms. Dosahuje sa tým veľmi presná stabilizácia výstupného napätia, čo je mimoriadne dôležité pri laboratórnych prácach, najmä pri práci so zariadeniami citlivými na zmeny hodnôt napätia a intenzity prúdu. Zdroje sú vybavené 1 výstupným kanálom. Dôležitý je tiež teplotný súčiniteľ ≤300ppm/°C. Presnosť nastavení dosahuje ± 0,03% hodnoty + 10mV (25±5°C) a čas návratu predstavuje 100us (zmena zaťaženia o 50%, minimálne zaťaženie 0,5A).

Zariadenia sú napájané napätím 115/230 V AC (±10%, 50/60Hz), rozmery zdrojov sú 126 x 143 x 296 mm pri hmotnosti 5,5 kg.

Možnosti nastavení

 • nastavenie prepäťovej ochrany sa uskutočňuje stlačením tlačidla [OVP], čo umožní nastaviť maximálnu hodnotu výstupného napätia. Ak je nastavená hodnota alebo aktuálna výstupná hodnota vyššia ako maximálna, výstup sa odpojí, a zároveň to bude signalizované svetelne aj zvukovo.
 • nastavenie stavu ochrany proti preťaženiu,
 • nastavenie doby oneskorenia napätia/prúdu,
 • nastavenie ochrany proti preťaženiu,
 • nastavenie kroku napätia,
 • nastavenie kroku prúdu,
 • nastavenie self-testu napätia. Pomocou automatického self-testu napätia sa koriguje presnosť výstupného napätia.

Kľúčovú úlohu zohráva možnosť nastavenia:

 • tlačidiel pre rýchly prístup,
 • zvukového signálu,
 • a tiež počtu pracovných cyklov.

Nakoniec je tu aj možnosť ideálneho prispôsobenia parametrov zdroja parametrom napájaného zariadenia, predovšetkým v laboratórnych podmienkach. Pri nastavení pracovných cyklov sa vychádza z výberu pomocou numerických tlačidiel a určovaní počtu cyklov od 0 do 99999.

Ďalšou použiteľnou funkciou je diaľkové ovládanie prostredníctvom komunikácie zdroja s PC cez USB rozhranie. Softvér umožňuje diaľkové ovládanie všetkých funkcií, ktoré sa môžu vykonávať pomocou čelného panelu zariadenia.

Laboratórne programovateľné zdroje AX-3003P a AX-6003P značky AXIOMET predstavujú dobré riešenie pre užívateľov, ktorí očakávajú široké možnosti v rámci nastavení jednotlivých parametrov zdroja spolu s ochranou, vysokou presnosťou regulácie výstupného napätia a prúdu.