NÁRADIE S DIGITÁLNOU DUŠOU

Krajina: Slovenská Republika

Luxmeter AX-L230 – rýchle a presné meranie intenzity svetla

luxmeter AX-L230

Luxmeter AX-L230 firmy AXIOMET je presný digitálny merací prístroj, ktorý umožňuje merať intenzitu svetla v prostredí užívateľa. Užívateľ má na výber meraciu stupnicu Lux alebo fc, vďaka čomu si môže rýchlo vybrať požadovanú meraciu jednotku. Zariadenie okrem toho pre zvýšenie komfortu počas prevádzky ponúka aj kosínusovú korekciu uhlu dopadu svetla.

Dôležitými prvkami luxmetra AX-L230 sú jeho vysoko citlivá fotodióda a filter spektrálnej odozvy s dlhou životnosťou.

Z užívateľského hľadiska sa vyznačuje niekoľkými užitočnými funkciami:

  • data hold, vďaka ktorej môže užívateľ aktivovať režim podržania nameranej hodnoty na displeji a prečítať hodnotu zobrazenú na displeji;
  • peak hold, ktorá umožňuje zachytiť špičkové hodnoty meraných signálov - výberom správneho režimu je možné registrovať maximálne alebo minimálne hodnoty meraného signálu;
  • max/min, ktorá umožňuje uložiť maximálnu a minimálnu hodnotu, prepínať sa medzi nimi a porovnať s hodnotami získanými počas normálnych priebežných meraní;
  • režim relatívnych meraní, v ktorom luxmeter umožňuje vykonávať merania s relatívnou hodnotou voči uloženej referenčnej hodnote;
  • automatické vypnutie, vďaka ktorej sa prístroj vypne po 30 minútach nečinnosti zariadenia, čo predchádza nadmernému vyčerpaniu batérie.

O užitočnosti luxmetra AX-L230 svedčia rovnako jeho ergonomické vlastnosti:

  • nízka hmotnosť 280g,
  • podsvietený štvorčíslicový LCD displej s bargrafom,
  • kompaktné rozmery: dĺžka 203 mm, šírka 75 mm a výška 50 mm,
  • merací rozsah: 40 - 400 klx; 40 – 40 kFc.