УРЕДИ С ЦИФРОВА ДУША

Какво да направим, когато в пирометъра няма възможност за регулиране на коефициента на излъчване?

Коефициентът на излъчване може да приема стойности от 0 до 1.

В пирометрите, при които този коефициент не може ръчно да бъде зададен обикновено е записан в паметта на устройството с постоянна стойност 0,95. Тази стойност съответства на много от типично изпитваните материали.

Проблемът се появява в случай, когато материалите са много гладки като например полирани метали, чиито коефициент на излъчване е със стойност под 0,1.

За измерване на температурата на такива обекти е полезно да се купи пирометър с възможност за ръчно въвеждане на коефициента. Ако това е невъзможно, можете да използвате допълнителни начини за подобряване на точността на измерването на температурата:

  • използване на специални пирометрични изолационни ленти с известен коефициент на излъчване, които може да се залепят върху обекта за измерване. Лентата бързо ще приеме температурата на обекта, а нейното излъчване съответства на коефициента, записан в паметта на дадения пирометър.
  • самостоятелно определяне на грешките на измерване за различните температури, в обхвата, интересуващ потребителя. Сравнението на показанията на пирометъра с показанията на контактния термометър ще позволи изчисляване на измерванията на пирометъра на стойности, които повече отговарят на действителността.

Двата метода могат да се използват също така за повърхности с неизвестен коефициент на излъчване.