INSTRUMENTE CU SUFLET DIGITAL

Emisivitatea – influenţa asupra preciziei de măsurare a temperaturii.

Radiaţiile infraroşii, numite şi termice, sunt emise de orice corp cu o temperatură mai mare de 0°K. Cu cât temperatura obiectului este mai mare, cu atât intensitatea radiaţiilor este mai mare.

Materialele diferă între ele prin capacitatea de a emite radiaţie infraroşie. Intensitatea acesteia este determinată şi de tipul de suprafaţă (uniformitate, culoare). Obiectele cu suprafaţă mată şi închisă la culoare emit mai multă radiaţie termică decât cele cu suprafaţă netedă şi deschisă la culoare.

Pentru obţinerea unor rezultate precise, în funcţie de specificul obiectului testat, s-a utilizat emisivitatea (ε), care trebuie luată în considerare la folosirea măsurării fără contact a temperaturii.

Punctul de referinţă pentru măsurătorile radiaţiei este corpul perfect negru, care absoarbe complet radiaţia, indiferent de lungimea de undă, unghiul de incidenţă şi temperatura obiectului care emite radiaţia. Emisivitatea acestuia (ε) este 1.

Valorile emisivităţii pentru diferitele materiale sunt cuprinse în intervalul 0-1

şi sunt menţionate în tabelul de mai jos, pentru obiectele cel mai des testate.

Material Emisivitate Material Emisivitate
Asfalt 0,90 - 0,98 Material (negru) 0,98
Beton 0,94 Piele umană 0,98
Cement 0,96 Piele 0,75 - 0,80
Nisip 0,90 Cărbune (pudră) 0,96
Pământ 0,92 - 0,96 Lac 0,80 - 0,95
Apă 0,92 - 0,96 Lac (mat) 0,97
Gheaţă 0,96 - 0,98 Cauciuc (negru) 0,94
Zăpadă 0,83 Plastic 0,85 - 0,95
Sticlă 0,90 - 0,95 Lemn 0,90
Ceramică 0,90 - 0,94 Hârtie 0,70 - 0,94
Marmură 0,94 Oxid de crom 0,81
Tencuială 0,80 - 0,90 Oxid de cupru 0,78
Mortar de zidărie 0,89 - 0,91 Oxid de fier 0,78 - 0,82
Cărămidă 0,93 - 0,96 Ţesături 0,90

Pirometrul cu emisivitate reglabilă

Instrumentul pentru măsurarea punctuală, fără contact, a temperaturii (pe baza fenomenului radiaţiei infraroşii) este pirometrul. Avantajul de bază al acestuia este măsurarea rapidă şi fără efect asupra temperaturii obiectului testat. Pirometrul cu emisivitate reglabilă ţine seama de valoarea acestuia convertind fluxul de radiaţie primită în temperatura afişată pe ecran.

În cazul pirometrelor simple, emisivitatea este setată la o valoare constantă de 0,95, standard pentru majoritatea materialelor. Pentru materialele cu emisivitate redusă (suprafeţele metalice, lustruite, lăcuite), trebuie folosite pirometre cu emisivitate reglabilă.

Cu ajutorul pirometrului putem obţine o măsurare punctuală a temperaturii. Pentru măsurarea şi vizualizarea distribuţiei temperaturilor pe suprafaţă sunt utilizate camerele cu termoviziune.